Số ký hiệu Nghị quyết kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XII
Trích yếu Từ Nghị quyết số 06-13/NQ-HĐND ngày 13/7/2022
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Thường trực HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Vũ Văn Thẩm
Ngày ban hành 13/07/2022
Ngày có hiệu lực 13/07/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Từ Nghị quyết số 06-13/NQ-HĐND ngày 13/7/2022
Số ký hiệu: Nghị quyết kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XII
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 13/07/2022