Khai mạc kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XII

Sáng ngày 08/7, tại Hội trường UBND huyện, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024. Các đồng chí: Vũ Văn Thẩm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phan Thanh Thám - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu Phó Chủ tịch UBND huyện

Ngày 07/5/2024, HĐND huyện Phú Ninh (khóa XII) tổ chức Kỳ họp thứ 13 – Kỳ họp chuyên đề xem xét thông qua chủ trương đầu tư một số công trình, dự án và thực hiện công tác nhân sự. Kỳ họp dưới sự điều hành của đồng chí Vũ Văn Thẩm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Phan Thanh Thám - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Phiên chất vấn và bế mạc kỳ họp thứ 12 - HĐND huyện Phú Ninh khoá XII

Tiếp tục chương trình ngày làm việc thứ ba, sáng 20/12, Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn dưới sự chủ trì của đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Văn Thẩm và Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Phan Thanh Thám.

Phú Ninh công bố kết quả phiếu tín nhiệm đối với 18 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu

Theo chương trình Kỳ họp thứ 12, sáng 19/12, HĐND huyện khoá XII nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm với các chức vụ do HĐND huyện bầu và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm 18 người do HĐND huyện bầu, hầu hết nhân sự đạt nhiều phiếu tín nhiệm cao.

Đại biểu HĐND huyện Phú Ninh tiếp xúc cử tri xã Tam Thái

Sáng ngày 06/12/2023,Tổ Đại biểu HĐND Huyện Phú Ninh đơn vị xã Tam Thái tổ chức tiếp xúc cử tri xã Tam Thái sau kỳ họp thứ 11, trước kỳ  họp thứ 12 tại nhà sinh hoạt văn hóa thôn Hòa Bình, xã Tam Thái. Đại biểu HĐND huyện có ông Lê Văn Ninh, ông Ninh Quang Thạnh và ông Lê Hồng Quân.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Ninh hủy nổ thành công quả bom nặng 230kg

Sáng ngày 9 - 11, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Phú Ninh phối hợp UBND xã Tam Dân xử lý, tiêu hủy 1 quả bom còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn xã.

Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Phú Ninh khoá XII

Ngày 18/10/2023, Thường trực HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Phú Ninh khoá XII để thảo luận và thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, kế hoạch sử dụng đất năm 2024; quyết định chủ trương đầu tư các công trình, dự án nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND huyện và một số nội dung khác theo luật định. Các ông: Vũ Văn Thẩm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phan Thanh Thám - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Chiều ngày 03/10/2023, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV nhằm thông tin với cử tri về một số kết quả tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2023 của cả nước, 9 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Quảng Nam; dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và thu thập kiến nghị cử tri

Khai mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Phú Ninh khóa XII

Sáng ngày 04/7, HĐND huyện Phú Ninh khóa XII đã khai mạc Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp thường lệ giữa năm để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Hội nghị góp ý các dự thảo văn bản trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XII

Vào sáng ngày 30/6/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị góp ý các dự thảo văn bản trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XII: Xây dựng tuyến đường mẫu gắn với xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Phú Ninh, giai đoạn 2023- 2025; định hướng đến 2030; Đề xuất phương án hỗ trợ từ nguồn ngân sách huyện và Quỹ vì người nghèo của UBMTTQVN huyện để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình khó khăn xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt theo Nghị quyết 32/2022/NQ-HĐND trên địa bàn huyện Phú Ninh giai đoạn 2023-2025; Công tác chỉ đạo điều hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.