Phát động, hưởng ứng tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023, đợt 2”

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023, đợt 2” của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam; vào ngày 24/10/2023, huyện Phú Ninh tổ chức tham gia cuộc thi tập trung tại huyện và các địa phương

Quân khu 5 kiểm tra nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2023 tại huyện Phú Ninh

Sáng ngày 19/10/2023 được sự ủy quyền của Chính ủy Quân khu, đồng chí Đại tá Võ Văn Bá – Phó Tham mưu trưởng Quân khu đã kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại Ban CHQS huyện Phú Ninh. Tham gia đoàn kiểm tra cùng có thủ trưởng các phòng, ban chức năng của Quân khu.

Lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đến năm 2025

UBND huyện Phú Ninh vưà ban hành Kế hoạch 236/KH-UBND thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 – 2025, nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, tổ chức, các cấp, các ngành. Đồng thời, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và dư luận xã hội trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11)

Để Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2023 tiếp tục được thực hiện sâu rộng, thực chất, hiệu quả; UBND huyện Phú Ninh đã ban hành Kế hoạch và có văn bản phát động các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn căn cứ điều kiện thực tiễn chủ động, linh hoạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11.

Công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ tại xã Tam Phước

Sáng ngày 4/10, tại Hội trường UBND xã Tam Phước, Huyện ủy Phú Ninh, tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ. Dự và chủ trì buổi lễ đồng chí: Vũ Văn Thẩm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Phước.

Những điểm mới của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022

Trên cơ sở kế thừa những quy định còn phù hợp của Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động năm 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động (trong đó quy định về thực hiện dân chủ tại nơi làm việc).

Ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính giữa các xã trên địa bàn huyện Phú Ninh

Vào ngày 28 và 29/9/2023, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tiến hành ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính giữa các địa phương trên địa bàn huyện. Tham dự có đồng chí Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Xuân Chính, lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện, lãnh đạo UBND và công chức Địa chính – Xây dựng các xã, thị trấn.

Tăng mức hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 22/9/2023, HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND Quy định chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn tổ dân phố, Công an viên, Thôn/Khối đội trưởng; chức danh, mức hỗ trợ, hỗ trợ kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 02/10/2023

Tổ chức Cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, chuyển đổi số huyện Phú Ninh lần thứ I - năm 2023

Ngày 25/8/2023, UBND huyện Phú Ninh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cải cách hành chính, chuyển đổi số huyện Phú Ninh lần thứ I.

Ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1727 về ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.