Phú Ninh: Mở lớp bồi dưỡng chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại”

Trong 03 ngày (15-17/4/2024), Trung tâm Chính trị huyện Phú Ninh mở lớp bồi dưỡng chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại”. Tham gia khóa học lần này có 59 học viên là cán bộ, đảng viên công tác tại xã, thị trấn; Bí thư, Trưởng thôn, khối phố, Trưởng ban, Phó Ban công tác mặt trận, chi hội trưởng, chi hội phó các đoàn thể và giáo viên các trường học trên địa bàn huyện.

       

Description: D:\HÌNH ẢNH CHỤP CÁC LỚP CỦA TRUNG TÂM\NĂM 2024\Hình ảnh Đảng ta thật vĩ đại 1.jpg

Quang cảnh lớp học

Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu, học tập 5 chuyên đề: Đảng Cộng sản Việt Nam - sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam; Đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác; Lịch sử cách mạng địa phương; Bối cảnh tình hình và chủ trương phát triển kinh tế- xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

Thông qua việc học tập các chuyên đề, giúp học viên nhận thức đúng đắn hơn về vai trò lãnh đạo, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Từ đó, tăng cường niềm tin vào Đảng; khơi dậy ý chí, khát vọng cống hiến trong mỗi người, chung tay đóng góp trong phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Kết thúc khóa học, học viên viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại”.                                                                                           

 

Tin liên quan