Huyện Phú Ninh tổ chức kiểm tra công vụ đột xuất tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện năm 2024

Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ, Tổ Kiểm tra công vụ huyện Phú Ninh sẽ tiến hành kiểm tra công vụ đột xuất tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện năm 2024.

Theo đó, với mục đích đẩy mạnh việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hoá công sở, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ. Là cơ sở để mỗi cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện tự điều chỉnh hành vi, đạo đức nghề nghiệp của mình nhằm đạt tới các giá trị chuẩn mực khi thi hành nhiệm vụ.

IMG_256

Tổ kiểm tra công vụ huyện sẽ kiểm tra đột xuất các cơ quan, đơn vị, địa phương

Đối tượng kiểm tra là các phòng, ban; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị; UBND các các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Nội dung kiểm tra xoay quanh việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hoá công sở, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Tổ kiểm tra yêu cầu các tập thể, cá nhân thuộc diện được kiểm trathực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND huyện tại Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 10/3/2023 của UBND huyện về triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/HU ngày 11/02/2022 của Huyện ủy Phú Ninh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ. Đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Tổ kiểm tra trong công tác kiểm tra tại cơ quan, đơn vị mình.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc huyện vi phạm các quy định, tùy mức độ, sẽ bị nhắc nhở, phê bình công khai tại tổ chức mình công tác. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định./.   

 

Tin liên quan