Tam An Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029

Sáng 12/04, UBMT TQVN xã Tam An Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029.

Với quyết tâm phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân vì mục tiêu phát triển xã Tam An bền vững; Đại hội đã đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ mới như: Hằng năm, trên 80% hộ dân trên địa bàn xã được lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã Nông thôn mới nâng cao; Vận động Quỹ vì người xã đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao; hỗ trợ sửa chữa, xây mới 1- 2 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; phối hợp thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát; Trên 90% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 4/4 thôn đạt thôn văn hóa, 03/03 tộc đạt Tộc họ văn hóa, trên 90% hộ dân tham gia bảo hiểm y tế….

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội xã Tam An triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt được nhiều kết quả với nhiều mô hình, cách làm hay; Khen thưởng 10 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong tổ chức 20 năm ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023; Vận động Quỹ người nghèo 221 triệu đồng, đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao; Tiếp nhận từ nguồn điều chuyển Quỹ người nghèo của cấp 334,2 triệu đồng. Hỗ trợ sửa chữa 12 nhà, xây dựng mới 08 nhà ở, 02 chòi chống bão cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, số tiền 440.000.000 đồng; trao phương tiện sinh kế cho 01 hộ nghèo, 5 triệu đồng, hỗ trợ 09 học sinh nghèo trong học tập, 5,5 triệu đồng; hỗ trợ thăm hỏi, ốm đau 260 trường hợp , hơn 88 triệu đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 04 hộ, 8,5 triệu đồng… 

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận xã Tam An chủ trì tổ chức 06 cuộc giám sát chuyên đề, phối hợp giám sát 17 cuộc, 01 cuộc phản biện; Phối hợp tổ chức 04 hội nghị “đối thoại trực tiếp” giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; chủ trì tổ chức 15 cuộc tiếp xúc cử tri của HĐND huyện, 40 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND xã…

        Đại hội đại biểu MTTQ xã Tam An đã thành công tốt đẹp. Đại hội hiệp thương cử 34 ông bà vào  Ủy viên Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2024-2029; Ông Nguyễn Tường Linh được bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQVN xã Tam An lần thứ IX.

 

 

Tin liên quan