Tiếp tục xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường “sáng-xanh- sạch-đẹp”

Xác định nội dung phong trào cải tạo cảnh quan môi trường “sáng xanh- sạch- đẹp” là khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2024, Huyện ủy Phú Ninh tiếp tục phát động thực hiện phong trào xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường “sáng -xanh- sạch- đẹp”.

               Duy trì nhiều mô hình hiệu quả

Qua 03 năm (2021-2023) triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/HU, ngày 13/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện phong trào xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh- sạch - đẹp, trên địa bàn huyện Phú Ninh đã có những chuyển biến quan trọng. Nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện phong trào nâng lên. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị xem đây là nhiệm vụ chính trị, quan trọng, thường xuyên. 

Qua thực hiện phong trào, huyện Phú Ninh đã xuất huyện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực thực hiện tiêu chí môi trường của hộ gia đình và trong xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Tiêu biểu, phong trào “Tự quản về cảnh quan môi trường sáng- xanh - sạch- đẹp” gắn với cơ sở các tôn giáo, gắn với nội dung các tiêu chí về sáng-xanh-sạch-đẹp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Hội Nông dân tham gia phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nông thôn. Mô hình “Văn phòng đoàn “xanh, sạch, đẹp, văn minh”, “sáng tạo, khoa học, tiết kiệm”, mỗi phòng làm việc đều có cây xanh của Đoàn thanh niên. Hội LHPN huyện xây dựng mới và nhân rộng 45 mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp đường thông thoáng” gắn với “Phân loại rác thải tại nguồn” ở 11/11 xã, thị trấn…

IMG_256

Tuyến đường ở xã Tam Vinh

Việc cải tạo chỉnh trang vườn, nhà ở được cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở nhiều địa phương thực hiện nghiêm túc với mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” gắn thực hiện Chỉ thị số 13-CT/HU. Nỗi bật là Đảng ủy xã Tam Thái với mô hình “Nhà sạch, vuờn đẹp, đường không rác” và tuyến đường an ninh trật tự từ cây xăng Xuân Lan đến ngã 3 nhà ông Ninh Quang An dài 580m; mô hình“Giỏ rác tiết kiệm” của Hội Liên hiệp phụ nữ xã. Đảng ủy xã Tam Đại với các mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn”, “Thu gom tái chế trong trường học”, “Vì bạn vì tôi”. Đảng ủy xã Tam Lộc phối hợp Công an xã gắn 03 camera an ninh tại các tuyến điểm đen rác thải, qua đó đã xóa các điểm tập kết rác tự phát… Tại các chi bộ, đảng bộ cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang: Đảng bộ Công an huyện phát động mô hình trang trí cây xanh tạo cảnh quan tại phòng làm việc; các trường học với “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, mô hình “Trồng cây che bóng mát” của chi bộ trường THPT Võ Nguyên Giáp, chi bộ trường THPT Nguyễn Dục phát động thực hiện phong trào “Ngôi nhà xanh”….