Nông dân xã Tam Vinh với công tác bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế nông thôn

Thời gian qua, Hội Nông dân xã Tam Vinh đã đi đầu trong triển khai thực hiện nhiều mô hình bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới đem lại hiệu quả cao. Trong đó, mô hình xây dựng "tuyến đường hoa, cây xanh", thu gom rác thải đồng ruộng, tạo nên diện mạo nông thôn mới xanh – sạch – đẹp.

Mô hình xây dựng "tuyến đường hoa, cây xanh" tạo sự lan tỏa trong cán bộ, hội viên các cấp hội và Nhân dân trên địa bàn xã Tam Vinh, đã góp phần tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp và thay đổi nhận thức của người dân về ý thức bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Tại thôn Lâm Môn, định kỳ đông đảo các hội viên, nông dân tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh, chăm sóc, nhổ cỏ trên tuyến đường hoa, cây xanh doa Hội Nông dân xây dựng có chiều dài khoảng 800m. Các hội viên đã khuyến khích nhau cùng trồng nhiều loại hoa phù hợp với cảnh quan môi trường, thời tiết để hoa nở quanh năm như: Hoa mười giờ, hoa dừa cạn, bông giấy... để tạo nhiều màu sắc đa dạng cho tuyến đường. Đầu năm 2024, hội đảm nhận chăm sóc tuyến đường hoa ngã tư Tú Bình đến cầu Sa Đông, chăm sóc, cắt tỉa bonsai đối với cây Hồng lộc.

Thường kỳ mỗi tháng 2 lần, vào ngày Chủ nhật, Thường trực Hội Nông dân xã Tam Vinh, Ban Chấp hành Chi hội Nông dân thôn Lâm Môn cùng các hội viên chi hội và Nhân dân trên địa bàn đoàn kết cùng tổ chức ra quân tham gia làm cỏ, dọn vệ sinh. Nhờ vậy, ý thức bảo vệ môi trường của người dân được nâng lên, đã góp phần đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", gắn với thực hiện tiêu chí về Môi trường trong xây dựng và giữ gìn danh hiệu xã Nông thôn mới.

Nông dân ra quân chăm sóc tuyến đường hoa, cây xanh

Theo Hội Nông dân xã Tam Vinh, cùng với việc duy trì, tôn tạo các tuyến đường hoa sáng- xanh –sạch – đẹp, Hội xã cũng thường xuyên ra quân thực hiện duy trì mô hình thu gom rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng. Đây là mô hình điển hình dân vận khéo giúp cải thiện môi trường. Bằng cách thu gom rác thải này, Hội đã thể hiện sự quan tâm đến môi trường và sức khỏe cộng đồng, tạo ra một môi trường sạch sẽ và lành mạnh, cộng đồng có thể tận dụng tốt các nguồn tài nguyên địa phương và phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững.

Cùng với công tác bảo vệ môi trường, năm 2023, Hội Nông dân xã Tam Vinh còn tăng cường công tác Hội, phong trào nông dân, đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Cụ thể, các Chi, Tổ hội được chỉ đạo tổ chức sinh hoạt, lồng ghép tọa đàm tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách hỗ trợ nông dân của Nhà nước; các kiến thức bảo vệ, gìn giữ môi trường.