Tổng kết sản xuất ngành nông nghiệp năm 2023

Chiều ngày 30/11, UBND huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Danh - Phó Chủ tịch UBND huyện; cùng các phòng ban, đơn vị huyện và các xã, thị trấn.

     Năm 2023 triển khai kế hoạch phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND của HĐND, Phú Ninh đã tổ chức nghiệm thu, (đợt 1) để hỗ trợ cho các chủ vườn, chủ trang trại với tổng kinh phí đề nghị là 2.900 triệu đồng và hoàn thành việc hỗ trợ trong tháng 12/2023; đồng thời, tiến hành hướng dẫn lập thủ tục đề nghị hỗ trợ đợt 2 cho các chủ vườn, trang trại trong năm 2023. Trong năm, các chủ thể đã đăng ký và được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch 07 sản phẩm. Đến nay UBND huyện đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá, phân hạng có 05 sản phẩm đủ điều kiện được công nhận 3 sao; trong đó, có 03 sản phẩm công nhận mới và 02 sản phẩm công nhận lại, hiện đang hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để công nhận sản phẩm 3 sao cho các sản phẩm và hỗ trợ cho các chủ thể được tỉnh phân bổ trong năm 2023 với kinh phí 500 triệu đồng.

Tổng giá trị Nông - Lâm - Ngư đến cuối năm 2023 (giá hiện hành) ước đạt 1.280,768 tỷ đồng, giá cố định 900,846 tỷ đồng đạt 99,43 % kế hoạch năm; tốc độ tăng trưởng 5,43%; trong đó: Trồng trọt, lâm nghiệp ước đạt 559,824 tỷ đồng, đạt 101,90 % kế hoạch. Chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ước đạt 720,944 tỷ đồng, đạt 97,59 % kế hoạch.

Toàn huyện sản xuất được 628,6ha lúa giống hàng hóa, sản lượng ước đạt trên 3.757 tấn lúa giống; đồng thời tổ chức sản xuất 3.120 ha lúa chất lượng cao, gạo ngon như HT1, Thiên ưu 8, Đài thơm 8, TBR225, TBR97; Thực hiện các cánh đồng thu nhập cao (đạt trên 100triệu đồng/ha/năm) với 95,67% kế hoạch. Thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ tại xã Tam Dân, Tam Phước, Tam Đàn hoạt động ổn định đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch và phục vụ tiêu dùng xã hội; Có 40 HTX đăng ký hoạt động trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; Hàng năm, các HTX duy trì và mở rộng liên doanh, liên kết tổ chức sản xuất lúa giống hàng hóa hơn 600 ha; thực hiện các chuỗi liên kết trong chăn nuôi gà thịt, heo thịt, trồng rau... 

   Kế hoạch năm 2024, ngành nông nghiệp huyện phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt 43.500 tấn. Tiếp tục nhân rộng các mô hình chăn nuôi có hiệu quả, chú trọng chăn nuôi an toàn sinh học. Phấn đấu có từ 5 -7 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3 sao trở lên….

   Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất nông nghiệp năm 2023.

 

Tin liên quan