Tập huấn kỹ thuật sản xuất cây ớt cho nông dân Tam Lộc

Chiều ngày 27/11/2023, Hội nông dân huyện Phú Ninh phối hợp Hội Nông dân xã Tam Lộc tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật nông nghiệp về sản xuất cây ớt theo chuỗi liên kết giá trị vụ đông xuân 2023- 2024.

Hội nghị đã nghe ông Hồ Tăng Thi - Cán bộ kỹ thuật của Công ty CPTĐ Trân Châu, hướng dẫn kỹ thuật quy trình làm đất, bón phân và gieo trồng. Cách chăm sóc thời gian bón bổ sung phân cho ớt định kỳ, nhất là trong thời gian cây ớt cho ra hoa và trái. 

Tiếp đó, bà Nguyễn Thị Thu Tuyết - Kỹ sư nông nghiệp của HTX Nông lâm Quảng Nam, hướng dẫn cách phòng trừ sâu bênh gây hại trên cây ớt thường gặp như: bệnh thán thư, bọ trĩ, nhện đỏ… khuyến cáo bà con nông dân nên theo dõi phun thuốc phòng bệnh định kỳ, để cho cây ớt ra hoa kết trái nhiều và tuổi thọ cây ớt càng dài thi cho ra năng xuất càng cao.

Bà Nguyễn Thị Thu Tuyết - Kỹ sư NN của HTX Nông lâm Quảng Nam hướng dẫn cách phòng trừ sâu bệnh

Kết thúc buổi tập huấn đã có 30 hộ nông dân đã ký hợp đồng Kinh tế 3 bên (Công ty – HTX – Nông dân) với diện tích 03ha. Nếu Công ty không mua hoặc mua không đúng giá theo cam kết thì phải chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại cho nông dân 27.000.000đ/01 sào, tương đương 54.000đ/01m2. Nếu nông dân tự bán ra ngoài, không đủ sản lượng cho công ty thì đền bù lại cho Công ty sẽ theo giá trị hợp đồng và không liên kết sản xuất trong vụ sau.

Đến nay, bà con nông dân xã Tam Lộc đã đăng ký sản xuất 03 ha, Công ty cam kết bao tiêu thu mua cho bà con Nhân dân với giá 18.000đ/1kg ớt tươi./.

                                                          

                                                                                                       

Tin liên quan