Phát động, hưởng ứng tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023, đợt 2”

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023, đợt 2” của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam; vào ngày 24/10/2023, huyện Phú Ninh tổ chức tham gia cuộc thi tập trung tại huyện và các địa phương

Cụ thể, tại huyện có sự tham gia của cán bộ, công chức phòng Tư pháp huyện, công chức tư pháp hộ tịch xã, thị trấn; cán bộ, công chức UBMTTQVN huyện, xã thị trấn. Tỷ lệ hưởng ứng tham gia cuộc thi đạt 100%. 

Tại các địa phương, thành phần là Trưởng ban công tác mặt trận thôn, khối phố, hòa giải viên ở cơ sở. Đến nay đã có trên 50% tham gia dự thi, dự kiến các đơn vị hưởng ứng tham gia 100%.

Nội dung cuộc thi tập trung vào những kiến thức cơ bản của pháp luật liên quan đến thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; các quy định của pháp luật liên quan đến hòa giải ở cơ sở; Hiến pháp năm 2013, Bộ Luật dân sự 2015, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới….

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023, đợt 2 do Sở Tư pháp tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật về hòa giải ở cơ sở, đồng thời để ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp, UBMTTQ Việt Nam các cấp, các hòa giải viên ở cơ sở tìm hiểu, nắm bắt Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản có liên quan…. Qua đó, góp phần giải quyết có hiệu quả các tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của Nhân dân cũng như của Nhà nước, góp phần giảm bớt khiếu kiện của Nhân dân. 

 

 

Tin liên quan