Tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11)

Để Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2023 tiếp tục được thực hiện sâu rộng, thực chất, hiệu quả; UBND huyện Phú Ninh đã ban hành Kế hoạch và có văn bản phát động các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn căn cứ điều kiện thực tiễn chủ động, linh hoạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11.

          Trên cơ sở Kế hoạch của UBND huyện, hướng dẫn của ngành cấp trên, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch và tích cực triển khai đồng loạt các hoạt động.

Theo đó, Phòng Tư pháp huyện, cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật đã tham mưu UBND huyện tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo đề án “Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí - cấp huyện tổ chức thực hiện - cấp xã tiếp nhận kết quả” đợt 3 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; tham mưu tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa và video; tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023; in và cấp phát sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật,.. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện và các xã thị trấn tổ chức truyền thông phân loại rác thải tại nguồn; tổ chức hội nghị tư vấn pháp luật; UBMTTQVN huyện và các xã Tam Dân, Tam An tổ chức tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Phòng Giáo dục và đào tạo, các trường THCS trên địa bàn huyện tổ chức Hội thi “Hùng biện câu chuyện đạo đức và pháp luật”; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu tổ chức Hội nghị triển khai phương án không dùng tiền mặt trong chi trả trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng và trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; Huyện đoàn tổ chức tuyên truyền pháp luật thông qua “Phiên tòa giả định”; Xã Tam Vinh tổ chức tìm hiểu pháp luật thông qua Hội thi Rung chuông vàng; Phòng Nội vụ tham mưu tổ chức thi tìm hiểu cải cách hành chính; Công an huyện và Công an các xã, thị trấn tổ chức tập huấn và tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm ma túy, phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn, an ninh mạng... Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được thực hiện thường xuyên và tiếp tục triển khai thực hiện vào hai tháng cao điểm (tháng 10 và tháng 11).

          Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý và kiến tạo phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hàng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác PBGDPL và xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cơ quan, đơn vị, gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, tạo sự đồng thuận trong xã hội, niềm tin của công dân đối với việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam để nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh./.

                                                           

 

 

 


 

Tin liên quan