Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Chiều ngày 03/10/2023, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV nhằm thông tin với cử tri về một số kết quả tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2023 của cả nước, 9 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Quảng Nam; dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và thu thập kiến nghị cử tri

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam gồm có ông Vương Quốc Thắng: Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Quảng Nam và bà Đặng Thị Bảo Trinh: Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Quảng Nam. Tham gia cùng với đoàn còn có các vị lãnh đạo Văn phòng Quốc hội; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. 

Tại buổi hội nghị, bà Đặng Thị Bảo Trinh: Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Quảng Nam thông tin với cử tri về một số nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2023 của cả nước và 9 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Quảng Nam; dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Tại hội nghị có 15 ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến các vấn đề: công tác bồi thường, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các chế độ chính sách đối với người có công, chế độ bảo hiểm y tế, sách giáo khoa, chế độ chính sách đối với người nghỉ hưu trên 80 tuổi và vấn đề giải quyết đơn thư của công dân trên một số lĩnh vực...

Nhiều ý kiến và kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh, huyện, xã đã được lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo của địa phương trả lời, giải thích, đồng thời ghi nhận, xem xét, giải quyết và trả lời cho cử tri được rõ.

 Kết thúc buổi tiếp xúc cử tri ông Vương Quốc Thắng: Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Quảng Nam cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của cử tri và giao cho đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đối với các nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm ở địa phương đề nghị địa phương kiểm tra, rà soát, xem xét giải quyết theo thẩm quyền. 

                                                                     

Tin liên quan