Ghi nhận từ lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư, Phó Bí thư chi bộ thôn, khối phố

Huyện ủy Phú Ninh vừa tổ chức thành công lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư, Phó Bí thư chi bộ thôn, khối phố năm 2023 với sự tham gia của 153 đồng chí là bí thư, phó bí thư và thư ký ghi biên bản sinh hoạt chi bộ thôn, khối phố thuộc các xã, thị trấn.

Sau gần ngày (26 &27/9/2023), với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và cầu thị, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư, Phó bí thư chi bộ thôn, khối phố năm 2023 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Với 05 chuyên đề: Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch”; Nội dung, phương thức dân vận của tổ chức cơ sở Đảng; Nhiệm vụ của chi uỷ, Bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở Đảng; Hướng dẫn một số nội dung thu, chi đảng phí và ghi biên bản sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, các đồng chí học viên còn được trang bị, cập nhật thêm một số văn bản nghiệp vụ công tác Đảng mới của Trung ương Đảng khoá XIII.