Tổ chức Cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, chuyển đổi số huyện Phú Ninh lần thứ I - năm 2023

Ngày 25/8/2023, UBND huyện Phú Ninh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cải cách hành chính, chuyển đổi số huyện Phú Ninh lần thứ I.

          Cuộc thi nhằm phát huy vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Tổ công nghệ cộng đồng thôn, khối phố trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số ở từng địa bàn dân cư. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện đại, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số; nâng cao vai trò của cán bộ, công chức, viên chức trong hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính.

Description: Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10: Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn  cho người dân | Giáo dục và Đào tạo Quế Sơn - Quảng Nam
Ảnh minh họa

          Nội dung thi là các kiến thức chung về chủ trương, chính sách có liên quan đến công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Tổ Công nghệ cộng đồng thôn, khối phố; Việc hướng dẫn người dân cài đặt, khai thác sử dụng các ứng dụng thông minh trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử… Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến từ huyện đến xã, thị trấn

Cuộc thi ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, chuyển đổi số huyện Phú Ninh lần thứ I - năm 2023 gồm có 02 phần: 

- Phần thi Kiến thức số, đối tượng là thành viên Tổ Công nghệ cộng đồng thôn, khối phố với hình thức thi trực tuyến. Thời gian thi vào ngày 06/10/2023. 

Phần thi Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến, đối tượng tham gia là các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, Bưu điện huyện Phú Ninh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phú Ninh và UBND các xã, thị trấn. Hình thức thi, thông qua kết quả thực hiện tháng thi đua cao điểm “Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến”. Thời gian thi từ ngày 20/9/2023 đến 20/10/2023.

Dự kiến, UBND huyện sẽ tổng kết và khen thưởng Cuộc thi ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, chuyển đổi số huyện Phú Ninh lần thứ I vào ngày 27/10/2023.

 

                                                                           

Tin liên quan