Phương án xây dựng tuyến đường mẫu gắn với xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu

   Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phú Ninh khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 vừa thông qua Nghị quyết xây dựng tuyến đường mẫu gắn với xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Phú Ninh, giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

          Theo Nghị quyết, xây dựng tuyến đường mẫu phải gắn với xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện, giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Cụ thể: tuyến đường mẫu nền đường rộng tối thiểu 7,5m, mặt đường bê tông xi măng rộng 5,5m, chiều dài tuyến đường tối thiểu 800m; đảm bảo hệ thống thoát nước trên tuyến. Lắp đặt đồng bộ các biển báo chỉ dẫn, biển báo tên đường, biển báo tải trọng, biển báo mặt cắt quản lý; xây dựng gờ giảm tốc; vạch kẻ đường; cắm mốc lộ giới; biển tên Tổ tự quản; lắp đặt camera an ninh. Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đồng bộ bằng năng lượng mặt trời. Vận động xây dựng tường rào cổng ngõ, gắn với trồng hoa, cây xanh trên tuyến. Lắp đặt pano tuyên truyền trên tuyến. Vận động cải tạo vườn tạp, chỉnh trang khuôn viên vườn nhà, di dời và che chắn chuồng trại chăn nuôi, xây dựng vườn mẫu và phân loại, xử lý rác thải hộ gia đình; hằng tháng phải được tổ chức ra quân làm sạch, đẹp tuyến đường. Xây dựng quy chế quản lý, duy tu bảo dưỡng, chăm sóc tuyến đường.

          Mục tiêu, giai đoạn 2023-2025, huyện phấn đấu xây dựng ít nhất 05 tuyến đường mẫu gắn với Thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; các xã còn lại phấn đấu hoàn thành tiêu chí quy mô tuyến đường (nền đường đảm bảo tối thiểu 7,5m). Định hướng đến 2030, có thêm 05 tuyến đường đạt chuẩn tuyến đường mẫu gắn với Thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thuộc các xã còn lại.

          Lộ trình thực hiện, từ năm 2023, tổ chức họp Nhân dân thống nhất chọn tuyến; xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện, chuẩn bị kinh phí và các điều kiện liên quan. Năm 2024 và năm 2025, vận động Nhân dân hiến đất, tháo dở tường rào cổng ngõ, mở rộng nền đường đảm bảo tối thiểu 7,5m, tiến hành hỗ trợ xây dựng hàng rào, đầu tư xây dựng nền đường, xây dựng mặt đường, trồng cây xanh, đầu tư các hạ tầng trên tuyến theo phương án; tổ chức đánh giá công nhận tuyến đường mẫu. Từ năm 2025 – 2030, thực hiện các tuyến đường còn lại.