Khai mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Phú Ninh khóa XII

Sáng ngày 04/7, HĐND huyện Phú Ninh khóa XII đã khai mạc Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp thường lệ giữa năm để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

       

Đồng chí Phan Thanh Thám - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện thông qua Chương trình Kỳ họp

          Dự kỳ họp, về phía tỉnh có ông Nguyễn Phi Thạnh - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Về phía huyện có các đồng chí: Vũ Văn Thẩm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Văn Ninh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Huỳnh Xuân Chính – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đặng Vân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, các hội, đoàn thể thuộc huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của Trung ương và tỉnh có liên quan trên địa bàn huyện; các vị đại biểu HĐND huyện khóa XII; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn.

 

Đồng chí Vũ Văn Thẩm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Kỳ họp

          Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Vũ Văn Thẩm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2023, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp giữa các Sở, ngành của tỉnh, cùng với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của huyện trong 6 tháng đầu năm cơ bản đảm bảo kế hoạch. 

          Việc xem xét và quyết định các nội dung của kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI. Để Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện đảm bảo chất lượng, hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra, đồng chí Vũ Văn Thẩm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện, các đồng chí tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận và quyết định những nội dung trọng tâm, thông qua Nghị quyết đảm bảo chất lượng, đi vào cuộc sống ngay sau khi ban hành, góp phần quyết định vào thành công của kỳ họp. Đồng chí đề nghị, những vấn đề giải trình và trả lời chất vấn tại kỳ họp, yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm chuẩn bị chu đáo, nêu rõ vấn đề, đi thẳng vào nội dung câu hỏi và nội dung cần trả lời. Xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và đề xuất biện pháp, thời gian giải quyết với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất.

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XII

Diễn ra trong 2 ngày (từ 04-05/7/2023), theo đó, trong buổi sáng khai mạc, Kỳ họp đã xem xét các báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

6 tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp, thương mại – dịch vụ phát triển ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp thuần đạt 1.577 tỷ đồng, bằng 45,67% so với kế hoạch, tăng 10,05% so với cùng kỳ năm 2022. Giá trị sản xuất thương mại – dịch vụ đạt 1.838,2 tỷ đồng, đạt 50,36% so với kế hoạch, tăng 16,32% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp đạt 827,811 tỷ đồng, đạt 64,26% kế hoạch. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai thực hiện tích cực và đồng bộ. Duy trì lĩnh vực văn hóa - xã hội, công tác an sinh xã hội được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; công tác quốc phòng và quân sự địa phương được củng cố và tăng cường.

Bên cạnh đó cũng có nhiều khó khăn, tồn tại như: Việc xây dựng nông thôn mới năm 2023 và giai đoạn 2021-2025 chậm thực hiện, lập thủ tục chuyển nguồn và giải ngân đối với các nguồn vốn từ năm 2022 về trước sang năm 2023 còn chậm; công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, tài nguyên khoáng sản, môi trường chưa tập trung, việc xử lý các vi phạm trên lĩnh vực này chưa kịp thời và kiên quyết. Triển khai hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại theo Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh có mặt còn hạn chế; việc triển khai các công trình, dự án đã được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư chậm, tiến độ giải ngân các nguồn vốn thấp; một số dự án giải ngân không đảm bảo thời gian theo quy định dẫn đến mất nguồn vốn; tình hình trật tự xã hội, an ninh nông thôn tiềm ẩn yếu tố phức tạp...