Hội nghị góp ý các dự thảo văn bản trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XII

Vào sáng ngày 30/6/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị góp ý các dự thảo văn bản trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XII: Xây dựng tuyến đường mẫu gắn với xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Phú Ninh, giai đoạn 2023- 2025; định hướng đến 2030; Đề xuất phương án hỗ trợ từ nguồn ngân sách huyện và Quỹ vì người nghèo của UBMTTQVN huyện để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình khó khăn xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt theo Nghị quyết 32/2022/NQ-HĐND trên địa bàn huyện Phú Ninh giai đoạn 2023-2025; Công tác chỉ đạo điều hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Đặng Vân-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị; cùng dự có các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các vị là thành viên Ban Tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.