Xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo đà phát triển kinh tế, xã hội

Hơn 15 năm xây dựng và phát triển, huyện Phú Ninh đã huy động các nguồn lực và đóng góp của Nhân dân để phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội. Nhiều công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đã làm thay đổi diện mạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện nông thôn mới.

 

Khu trung tâm hành chính huyện Phú Ninh

Chuyển biến rõ nét nhất là mạng lưới giao thông. Toàn huyện có 12/15 tuyến đường huyện (ĐH) được đầu tư với tổng chiều dài 97,76/143km; các tuyến đã đầu tư đảm bảo đạt tiêu chuẩn đường cấp VI; trong đó bê tông hóa 53,43 km, tỷ lệ 55%, nhựa hóa 44,33km, tỷ lệ 45%. 481,71km đường giao thông nông thôn, gồm 53,93km đường xã (ĐX); 427,81 km đường dân sinh (thôn, xóm) được bê tông hóa; cứng hóa hơn 101,5km đường giao thông nội đồng. Ngoài ra, trung ương, tỉnh đầu tư phát triển mạng lưới đường quốc lộ, đường tỉnh qua địa bàn, thuận lợi lưu thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Mạng lưới giao thông đường huyện được quan tâm đầu tư thông suốt từ trung tâm huyện đến trung tâm xã.