Hơn 62 Cựu chiến binh được tuyên truyền an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Hôm nay, ngày 29 tháng 7 năm 2022, Hội Cựu chiến binh huyện Phú Ninh tổ chức lớp tập huấn, vận động CCB tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho hơn 62 cán bộ, hội viên CCB trong toàn huyện Phú Ninh.

 

Tại lớp tập huấn, cán bộ, hội viên CCB trong toàn huyện được nghe Trung tá Nguyễn Đình Hòa - Đội phó đội Cảnh sát giao thông và Đại úy Nguyễn Thế Bình - Cán bộ đội điều tra tổng hợp công an huyện, truyền đạt nội dung về công tác tuyên truyền, vận động CCB tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông; tuyên truyền, vận động CCB tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua lớp tập huấn cán bộ, hội viên CCB đã nâng cao được nhận thức, trách nhiệm của mình trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhằm xây dựng văn hóa giao thông; tuyên truyền vận động CCB tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần gìn giữ an ninh trật tự trong tình hình mới.

 

 

                                                                                       

                                                                                           

  

 

Tin liên quan