Đảm bảo an ninh trong tổ chức các hoạt động Hội nghị thường niên huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam và huyện Thà Teng, tỉnh Sê Kông (Lào).

Từ ngày 27-30/7/2022, Đoàn đại biểu huyện Thà Teng, tỉnh Sê Koong, Lào sang tham dự Hội nghị thường niên huyện Phú Ninh và huyện Thà Teng năm 2022 tại Huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Công an huyện Phú Ninh đã xây dựng các phương án, kế hoạch, triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình và đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Đoàn đại biểu huyện Thà Teng, tỉnh Sê Koong, Lào trong suốt thời gian Đoàn làm việc, sinh hoạt, giao lưu văn hoá, chính trị trên địa bàn huyện.