Xã Tam Dân tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 29/6/2022HĐND xã Tam Dân tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, lãnh đạo UBND xã Tam Dân đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo công tác thu, chi ngân sách, tình hình sử dụng ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm; kết quả thu chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm; báo cáo quyết toán ngân sách xã năm 2021, báo cáo kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2022.

6 tháng đầu năm 2022, UBND xã Tam Dân đã chỉ đạo tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, sản xuất nông, lâm nghiệp, Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. Một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra như: giá trị ngành nông nghiệp đạt 53.2% tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái; triển khai xây dựng cánh đồng mẫu với diện tích 200 ha; tổ chức tập huấn kinh tế vườn, kinh tế trang trại theo Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đến nay có 14 hộ đăng ký thực hiện; giá trị công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 52,2% tăng 11.9% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách xã ước đạt 57.51%, chi ngân sách đạt 36.55% so với Nghị quyết HĐND xã giao; các lĩnh vực xây dựng, cơ bản – địa chính; văn hóa xã hội; an ninh, quốc phòng,…hoạt động đảm bảo.

Tại kỳ họp, HĐND xã đã báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; dự kiến chương trình giám sát của năm 2023; Uỷ ban MTTQ xã báo cáo tham gia xây dựng chính quyền; đồng nghe các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã Tam Dân. 

Kỳ họp đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận, đóng góp vào các báo cáo và đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Trong đó thảo luận nhiều ý kiến được cử tri quan tâm như: tình trạng ô nhiễm môi trường, tình trạng tập kết rác thải tại các khu dân cư; tình trạng sử dụng đất sai mục đích; kiên cố hóa kênh mương, giao thông nội đồng, tăng cường quản lý giám sát các công trình xây dựng cơ bản,…

Kỳ họp cũng đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã Tam Dân năm 2023 và Nghị quyết kỳ họp thứ 7, HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

                                                                                    

Tin liên quan