Tam An: Ra mắt mô hình về “Phân loại, xử lý rác thải hộ gia đình”

Sáng ngày 24/5/6/2022, Hội nông dân xã Tam An tổ chức ra mắt mô hình về “Phân loại, xử lý rác thải hộ gia đình” năm 2022.

Tại đây, Hội Nông dân xã Tam An đã thông qua Quyết định thành lập mô hình gồm có 20 thành viên là hộ gia đình trong thôn An Mỹ và Quyết định thành lập Tổ quản lý mô hình gồm 04 thành viên. Các thành viên tham gia mô hình được chia sẻ, nghe thông tin về tình hình ô nhiễm môi trường; phổ biến một số kiến thức cơ bản về ý nghĩa bảo vệ môi trường; trao đổi hướng dẫn cụ thể về cách phân loại, xử lý rác thải tại gia đình, nhất là phân loại rác hữu cơ và rác vô cơ, rác tái chế.

Tại buổi ra mắt, đại diện hộ gia đình trong thôn tham gia phát biểu hưởng ứng mô hình,xin hứa sẽ chấp hành tốt chủ trương của Nhà nước, chấp hành tốt nhiệm vụ của thành viên tham gia mô hình; đồng thời, tuyên truyền rộng rãi đến bà con Nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa, lợi ích của việc thực hiện phân loại, xử lý rác thải của hộ gia đình; góp phần thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 40 thùng đựng rác cho các hộ gia đình trong thôn An Mỹ; mỗi hộ gia đình được tặng 02 thùng: 01 thùng dùng đựng rác hữu cơ, 01 thùng đựng rác vô cơ, đối với rác tái chế thì hộ gia đình tận dụng các vật dụng có sẵn của hộ để đựng và bán cho cơ sở phế liệu để tái chế sử dụng thêm thu nhập.  

Trao tặng thùng rác cho hộ gia đình tham gia mô hình

 

Việc ra mắt mô hình“Phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình nhằm giúp cho cán bộ, hội viên nông dân, Nhân dân hiểu rõ trách nhiệm của mình, qua đó, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền vận động người thân trong gia đình, bà con hàng xóm về tầm quan trọng của việc phân loại rác thải sinh hoạt hàng ngày từ gia đình, nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn môi trường sạch, đẹp bằng cách tự giác phân loại, thu gom, xử lý rác đúng theo quy định; giảm thiểu nguồn rác thải ra môi trường, từng bước tạo cho người dân thói quen phân loại rác và dùng chế phẩm sinh học để tiêu huỷ rác thải ngay tại hộ gia đình;giữ gìn môi trường sống ngày càng xanh - sạch - đẹp, văn minh; cùng với địa phương thực hiện tiêu chí về vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tiến tới xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Tin liên quan