Phú Ninh giải thể 13 đại lý thu BHXH

         Chiều ngày 23.6, BHXH huyện Phú Ninh sơ kết công  tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT 5 tháng đầu năm 2022 và triển khai Quyết định 1155/QĐ-BHXH ngày 12.5.2022  của BHXH Việt Nam về ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các tổ dịch vụ thu BHXH, BHYT.

                    Theo báo cáo của BHXH huyện Phú Ninh, tính đến tháng 5.2022, toàn huyện có 6247 người tham gia BHXH, tổng số thu BHXH trên 59,7 tỷ đồng, tổng số nợ BHXH trên 5,5 tỷ đồng ( nợ ngân sách 1,1 tỷ đồng).

          Đối với BHYT hộ gia đình có 29037 người tham gia ( thiếu so với chỉ tiêu giao trong năm 3430 người) BHXH tự nguyện có 1166 người tham gia ( thiếu so với chỉ tiêu giao trong năm 711 người).

          Triển khai Quyết định 1155/QĐ-BHXH ngày 12.5.2022  của BHXH Việt Nam về ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các tổ dịch vụ thu BHXH, BHYT, BHXH Phú Ninh sẽ chấm dứt hợp đồng với các đại lý thu BHXH, BHYT của 11 xã thị trấn và đại lý thu Hội Nông dân huyện và Huyện đoàn Phú Ninh. Từ ngày 1.7, đơn vị sẽ ký kết hợp đồng với các công ty, doanh nghiệp đảm bảo năng lực, điều kiện làm nhiệm vụ thu BHXH,BHYT, cụ thể là Bưu điện huyện Phú Ninh, Viettel Quảng Nam, PVI Quảng Nam. Đồng thời, ký kết quy chế phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các tổ chức chính trị xã hội của huyện nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân khi tham gia BHXH, BHYT.

                                                                                   

                                                                               

          

 

Tin liên quan