Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Phú Ninh nhiệm kỳ 2022-2027

   Trong 2 ngày 07&08.6, Hội Cựu chiến binh huyện Phú Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có 129 cựu chiến binh tiêu biểu đại diện cho hơn 1700 hội viên toàn huyện.

              Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh Phú Ninh tiếp tục vận động hội viên phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị. Đến nay, toàn huyện có 81 cựu chiến binh tham gia cấp ủy các cấp, 49 cựu chiến binh là đại biểu HĐND huyện, xã, lực lượng nòng cốt của hội đã tham gia hòa giải thành 293 vụ việc mâu thuẩn, tranh chấp xảy ra ở cơ sở. Cùng với đó, công tác tổ chức động viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, tham gia các chương trình phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương được thực hiện hiệu quả. Theo đó, Hội Cựu chiến binh từ huyện đến cơ sở đã hỗ trợ giúp 23 hội viên thoát nghèo bền vững, đến nay không còn hội viên nghèo; phối hợp huy động giúp đỡ 556 triệu đồng, 150 ngày công xây dựng 8 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Các cấp Hội Cựu chiến binh trong huyện tạo điều kiện và quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, đến nay tổng dư nợ đạt 26 tỷ đồng cho 207 hội viên vay. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, cấp hội cơ sở huy động nguồn quỹ hội đạt 820 triệu đồng (bình quân 500 nghìn đồng/hội viên), quỹ góp vốn quay vòng đạt 2,7 tỷ đồng (bình quân 1,7 triệu đồng/hội viên). Hiện nay, toàn huyện có 3 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 3 hợp tác xã, 6 tổ hợp tác, 11 trang trại, 111 gia trại cho hội viên cựu chiến binh làm chủ, giải quyết việc làm cho 380 lao động.

          Ngoài ra, cựu chiến binh toàn huyện gương mẫu đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Hội viên đã hiến 34000 m2 đất, 209 cây cối vật kiến trúc để xây dựng các công trình phục vụ dân sinh, đóng góp 33,5 triệu đồng để bắt điện thắp sáng đường quê, gần 2000 ngày công nẹo vét kênh mương, dọn dẹp vệ sinh môi trường…Toàn huyện có trên 80% hộ cựu chiến binh đã cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn nhà, xây dựng tường rào cổng ngõ sạch, đẹp.