Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Phú Ninh với Nhân dân thôn Phước Lộc, xã Tam Thái

Tối ngày 07/6/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu Huyện ủy, UBND huyện với Nhân dân về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Phước Lộc, xã Tam Thái.