Họp Ban Tổ chức Hội thi "Ngày hội gia đình" huyện Phú Ninh lần thứ I năm 2022

Chiều ngày 06/6, huyện Phú Ninh tổ chức họp Ban Tổ chức Hội thi “Ngày hội gia đình” nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2022. Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi chủ trì buổi làm việc.

Ảnh: Ngọc Quang

Hội thi “Ngày hội gia đình” huyện Phú Ninh lần thứ I năm 2022 nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội về vai trò, vị trí của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước. Tôn vinh những giá trị sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, hướng tới xây dựng “gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”…

Đối tượng tham gia Hội thi là các gia đình văn hóa tiêu biểu của các địa phương trên địa bàn huyện. Các đội tham gia Hội thi gồm 3 phần: thi chào hỏi, thi kiến thức và trình diễn trang phục gia đình. Hội thi dự kiến tổ chức vào ngày 16/6/2022.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, trao đổi thống nhất một số vấn đề về hình thức tổ chức hội thi, đối tượng tham gia, quy định thời lượng các chương trình... Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu và thống nhất một số vấn đề các đại biểu đặt ra tại cuộc họp, đề nghị phòng Văn hóa – Thông tin, cơ quan thường trực của Ban Tổ chức chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để hội thi tổ chức đảm bảo. Đồng thời, đồng chí đề nghị các xã, thị trấn chuẩn bị tốt nhất các điều kiện, tuyển chọn lực lượng tham gia để các hội thi cấp huyện diễn ra thành công tốt đẹp, đạt mục đích, yêu cầu và ý nghĩa, góp phần thúc đẩy hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở phát triển, nâng cao mức hưởng thụ nghệ thuật và đời sống tinh thần trong Nhân dân; tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò trong việc xây dựng gia đình Việt Nam; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp Nhân dân đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, hướng đến xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

                                                                                             

Tin liên quan