Phú Ninh khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân học tập và làm theo gương Bác.

Sáng ngày 19.5, Huyện ủy Phú Ninh sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thời gian qua, Huyện ủy Phú Ninh đã tiếp tục phân công các chi, đảng bộ trực thuộc giúp thôn, khối phố trong xây dựng khu dân cơ nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố đô thị mới và giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo; cải tạo cảnh quang môi trường sáng- xanh- sạch- đẹp. Các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn đổi mới việc tuyên truyền, phổ biến việc lọc và làm theo gương Bác  với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, đơn vị và tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

.Huyện ủy Phú Ninh khen thưởng cho các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

Từ đó, đã có nhiều mô hình tiêu biểu trong học và làm theo gương Bác như: “ Dân vận khéo” “Heo đất cùng em đến trường”, “Buổi sáng chia sẻ yêu thương không đồng”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”,  “Bữa cơm đoàn viên”; “Thu gom ve chai, giấy vụn hỗ trợ kinh phí cho trẻ em nghèo”; “Mỗi chi đoàn gắn với một hoàn cảnh”, “Bữa cơm nhân ái di động”, “Mỗi người làm việc bằng hai, ba người”. Các mô hình của Trung tâm Y tế huyện về nâng cao y đức, sự hài lòng của người bệnh; lực lượng công an, quân sự huyện với  đảm bảo tình hình an ninh trật tự, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội.

Cạnh đó, việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được tăng cường; thông qua các buổi đối thoại đã giải quyết có hiệu quả những vấn đề gây bức xúc, những tồn đọng kéo dài, góp phần cũng cố niềm tin trong nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Phú Ninh còn tập trung thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, quy chế văn hóa công sở và đạo đức công vụ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc trong cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị.