Một số điểm mới về đăng ký, cấp biển số xe ô tô, xe gắn máy

Ngày 06/4/2022, Bộ Công an ban hành Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số thông tư, trong đó sửa Thông tư 58/2020 về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực từ ngày 21/5/2022 với nhiều điểm mới.

 

 

* Phân quyền cho công an cấp xã đăng ký xe mô tô, xe gắn máy

​Từ ngày 21/5/2022, Công an xã, phường, thị trấn (gọi chung là công an cấp xã) sẽ được thực hiện đăng ký và cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình (đối với những xã trong ba năm liền kề gần nhất có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong một năm). Theo đó, trên địa bàn huyện Phú Ninh có 07 xã được thực hiện công tác đăng ký xe mô tô, xe gắn máy: Tam Đàn, Tam Thành, Tam Phước, Tam Lộc, Tam Lãnh, Tam Dân, Tam Thái.

* Công dân được đăng ký, bấm biển số xe ô tô tại công an cấp huyện

​Kể từ ngày 21-5, Công an cấp huyện sẽ được trao quyền cấp đăng ký, biển số xe ô tô cho tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình, trừ những trường hợp sau:

​- Xe ô tô của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc thành phố thuộc tỉnh nơi Phòng CSGT đặt trụ sở.

​- Xe ô tô của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và xe ô tô của người nước ngoài làm việc trong cơ quan đó; xe ô tô của các cơ quan, tổ chức quy định tại Phụ lục số 01 Thông tư 58/2020.

​* Được đăng ký online biển số tạm thời cho xe mới mua

​          Theo Khoản 3 Điều 3 Thông tư 15/2022 bổ sung quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời. ​Như vậy, người dân có thể làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời online tại Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia và được cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm bản điện tử theo mẫu 05A/58, theo các bước sau:

​+ Bước 1: Đăng nhập Cổng dịch vụ công.

​          + Bước 2: Kê khai các thông tin của xe, chủ xe vào Giấy khai đăng ký xe điện tử (theo mẫu số 01B/58), ghi rõ số tờ khai hải quan điện tử, số phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng để kiểm tra thông tin nguồn gốc phương tiện và gửi các tài liệu đính kèm (chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, giấy ủy quyền người kê khai làm thủ tục đăng ký tạm thời)

​+ Bước 3: Nộp lệ phí đăng ký xe tạm thời.

​+ Bước 4: Nhận kết quả xác thực đăng ký xe tạm thời trên Cổng dịch vụ công và in chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời điện tử (theo mẫu 05A/58).

​          Ngoài đăng ký online thì người dân có thể đến trực tiếp Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Phú Ninh (phối phố Tam Cẩm, thị trấn Phú Thịnh, Phú Ninh) để thực hiện các thủ tục đăng ký./.

                                                                             

Tin liên quan