Tập trung thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Phú Ninh năm 2022

Sáng 13/5, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) huyện Phú Ninh tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Ngọc Vân -Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện chủ trì buổi làm việc.

Năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2021, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của BHXH tỉnh, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt nhiều kết quả nhất định, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế-xã hội. Huyện đã phát triển mới 15 đơn vị đăng ký với hơn 100 lao động tham gia BHXH bắt buộc. Cơ quan BHXH huyện đã tăng cường phối hợp các phòng, ban, hội, đoàn thể và địa phương triển khai thực hiện, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; đã có hơn 20.000 người đăng ký sử dụng ứng dụng VssID- BHXH số trên nền tảng ứng dụng điện thoại di động. Tính đến tháng 4/2022, toàn huyện có 83.104 người tham gia, tăng 834 trường hợp so cùng kỳ năm 2021, đạt 29% kế hoạch năm 2022.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi những vướng mắc, khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai như: thiếu sự quan lâm lãnh chỉ đạo của chính quyền các cấp; công tác phối hợp chưa chặt chẽ; tuyên truyền chưa thường xuyên; tình trạng trốn đóng BHXH, BHYT cho người lao động còn phổ biến; nợ đọng BHXH, BHYT kéo dài ở các doanh nghiệp…

Tăng cường công tác tuyên truyền giúp người dân thuận lợi trong tiếp cận cũng như việc tham gia BHXH

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Ngọc Vân -Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện nhấn mạnh: BHXH, BHYT là 2 chính sách xã hội quan trọng, trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Thời gian qua BHXH Việt Nam, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện rất quan tâm lãnh, chỉ đạo xem là nhiệm vụ quan trọng phát triển kinh tế-xã hội của huyện; đưa chỉ tiêu thực hiện chính sách BHXH,BHYT vào hệ thống chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, từng năm của từng địa phương, đơn vị. 

Trên cơ sở phân tích một số hạn chế trong việc thực hiện chính sách, hiệu quả thực hiện chưa cao, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Ngọc Vân đề nghị cơ quan BHXH huyện tiếp thu ý kiến các đại biểu tham gia tại cuộc họp, phối hợp Văn phòng HĐND-UBND huyện tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giai oạn 2022-2025 của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tăng cường công tác phối hợp, công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức. Định kỳ hằng quý, Ban chỉ đạo huyện sẽ họp, đánh giá việc triển khai công việc đề ra. Đối với các địa phương, trong tháng 5/2022, hoàn thành việc thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Đồng thời cần có biện pháp xử lý những doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị cố tình trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT… 

                                                                             

 

Tin liên quan