Tam Thái: tập huấn Luật xử lý vi phạm hành chính

Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn xã và để đảm bảo trật tự, kỷ cương trong quản lý hành chính của Nhà nước; đặc biệt là trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, trật tự an toàn xã hội; sáng ngày 12/5/2022, UBND xã Tam Thái tổ chức hội nghị tập huấn Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Tại buổi hội nghị, bà Nguyễn Thị Lệ Lài– Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Tư pháp huyện, báo cáo viên của huyện đã báo cáo các nội dung cơ bản của Luật xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi bổ sung năm 2020; Nghị định 118 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của chính đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính. 

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu tham dự đã thảo luận, trao đổi những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản tại cơ sở.

 

 

 

 

 

Tin liên quan