Tam Thái: Quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết và thông tin tình hình thời sự trong nước và Quốc tế 6 tháng đầu năm 2022

Đảng ủy xã Tam Thái vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai các văn bản mới của cấp trên và thông tin tình hình thế giới Nga-Ukraina, quan điểm của Đảng ta về cuộc chiến. Đảng ủy xã Tam Thái đã tổ chức 02 lớp để triển khai đến các đảng viên, cán bộ, công chức, người không chuyên trách của địa phương.

 

Đ/c Lê Hồng Quân –HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Thái phát biểu khai mạc Hội nghị

Lớp thứ nhất, dành cho các đảng viên thuộc chi bộ 06 thôn trên địa bàn xã và lớp thứ 2 là cán bộ, công chức xã, những người hoạt động không chuyên trách xã; đảng viên chi bộ Công an, Quân sự, Trạm y tế, chi bộ 03 Trường học trên địa bàn xã.

Tại Hội nghị, thầy Trần Ngọc Nhiều – Giảng viên chính trường Chính trị tỉnh Quảng Nam đã báo cáo 03 chuyên đề và thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, gồm: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2022 của Ban chấp hành Trung ương về “những điều đảng viên không được làm”; Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6, khóa XXII về “nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030” và thông tin tình hình thế giới Nga-Ukraina, quan điểm của Đảng ta về cuộc chiến.

          Đảng ủy xã Tam Thái yêu cầu sau hội nghị này, các đồng chí cán bộ, đảng viên tham gia học tập cần phải nghiêm túc thực hiện tốt các quy định, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cùng với địa phương hoàn thành xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu./.

Tin liên quan