Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương bình - Xã hội

1. QUY TRÌNH XÉT TRỢ CẤP THƯỜNG XUYÊN CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

- Quy trình

- Biểu mẫu

2. QUY TRÌNH HỖ TRỢ KINH PHÍ CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng)

QT ho tro kinh phi chăm sóc nuôi dưỡng dtbtxh.doc

- Bieu mau QT tro cap thuong xuyen BTXH_copy.doc

3. QUY TRÌNH HỖ TRỢ KINH PHÍ MAI TÁNG CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

- QT ho tro kinh phi mai tang.doc

4. QUY TRÌNH CẤP GIẤY GIỚI THIỆU ĐI THĂM VIẾNG MỘ LIỆT SĨ VÀ HỖ TRỢ THĂM VIẾNG MỘ LIỆT SĨ

- QT cap giay gioi thiẹu vieng mo liet si.doc

- Don tham vieng mo liet si.doc

5. QUY TRÌNH HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ, TRỢ CẤP MỘT LẦN KHI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TỪ TRẦN

- Qui trình

- Mau UQ Bien ban uy quyen.doc

- Mau TT1 Ban khai che do NCC tu tran.doc

6. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP TIỀN TUẤT HÀNG THÁNG CHO THÂN NHÂN KHI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TỪ TRẦN

- QT tro cap tien tuat hang thang.doc

- Biểu mẫu

7. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THÂN NHÂN LIỆT SĨ

- QT che do than nhan liet si.doc

- Mau LS4 - Ban khai than nhan liet si.doc

8. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI AHLLVT, AHLĐ TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN

- QT che do AHLLVT.doc

- Mau AH1 va AH2.doc

- Mau UQ Bien ban uy quyen_copy.doc

9. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI CON ĐẺ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC

- QT che do con de nhiem CDHH.doc

- Mau HH1 Ban khai ca nhan chat doc hoa hoc.doc

10. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG HOẶC HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY

QT che do nguoi hoat dong CM bi tu day.doc

- Mau TD1TD2TD3.doc

Tin liên quan