Tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Phú Ninh

Thông tin từ UBND huyện Phú Ninh, từ ngày 29/01 đến ngày 07/02/2022, toàn huyện ghi nhận 260 ca bệnh dương tính Covid 19; trong đó 237 ca cộng đồng, 21 ca thứ phát; 02 ca xâm nhập, bình quân 26 ca/ngày.

Bảng chi tiết số ca F0 của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Ninh:

 

TT

Địa Phương

Số ca F0

Từ ngày 01/01/2022 đến nay

Từ ngày 29/01/2022 – 07/02/2022

1

Tam An

36

19

2

Tam Dân

58

36

3

Tam Đại

51

43

4

Tam Đàn

50

23

5

Tam Lãnh

12

11

6

Tam Lộc

39

23

7

Tam Phước

38

25

8

Tam Thái

42

27

9

Tam Thành

34

12

10

Tam Vinh

26

19

11

TT Phú Thịnh

24

22

 

Tổng cộng:

410

260

Trong thời gian này, huyện Phú Ninh đã xét nghiệm 4.163 mẫu; trong đó 208 mẫu dương tính và 3.955mẫu âm tính. Hiện đang có 80 F0 đang điều trị tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi xã Tam Đàn; 87 trường hợp điều trị tại nhà.

Bảng chi tiết số ca F0 của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Ninh điều trị tại nhà:

TT

Địa Phương

Tổng số ca F0

Đang điều trị tại nhà

Số ca khỏi bệnh

Chuyển viện

1

Tam An

13

11

02

 

2

Tam Dân

28

15

13

 

3

Tam Đại

18

11

07

 

4

Tam Đàn

16

09

06

01

5

Tam Lãnh

00

00

00

 

6

Tam Lộc

04

04

00

 

7

Tam Phước

09

08

01

 

8

Tam Thái

13

08

05

 

9

Tam Thành

17

06

10

01

10

Tam Vinh

16

12

04

 

11

TT Phú Thịnh

03

03

00

 

 

Tổng cộng:

137

87

48

02

 

Đối với công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19, độ tuổi từ 18 tuổi trở lên có 1.585 người đã được tiêm phòng tại nơi khác; 57.149 liều tiêm phòng mũi 1, tỷ lệ 99,8%; 54.104 liều vắc xin mũi 2, tỷ lệ 94,5%; 5.063 liều tiêm mũi bổ sung, tỷ lệ 8.8%; 1.194 liều tiêm mũi nhắc lại, tỷ lệ 5,6%; gần 600 người chưa tiêm vắc xin (những người già không đi lại được và người có bệnh lý nặng).

Trên địa bàn huyện độ tuổi từ 12-17 tuổi có 5.408 trẻ; trong đó tỷ lệ trẻ em đã tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ 99,1%; trẻ em đã tiêm mũi 2 đạt tỷ lệ 93,4%.

Tin liên quan