Tổ Dân vận chi bộ thôn An Thọ, xã Tam An học tập và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Tổ Dân vận chi bộ thôn An Thọ, xã Tam An xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là phải chuyển từ nhận thức, sau đó mới chuyển thành những hành động cụ thể. Muốn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng dân thì phải gần dân, muốn dân thực hiện tốt các chủ trương, thì bản thân cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu và phải có phương pháp vận động, tuyên truyền để dân biết, dân hiểu, dân bàn, dân làm theo.

Với sự xác định đó, ngay sau khi Đảng ủy xã Tam An triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Chi bộ tập trung lãnh đạo cụ thể hóa việc thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của chi bộ; trong đó, xác định nội dung tăng cường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đến mỗi người dân, hộ gia đình trong thôn hưởng ứng thực hiện tốt về nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới trong giai đoạn 2015-2020 làm nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tập thể trong học tập và làm theo Bác. Từ nội dung đăng ký, chi bộ thôn đã thống nhất xây dựng Nghị quyết, bàn giải pháp, cách làm cụ thể để tập trung lãnh đạo. Đồng thời, quán triệt nâng cao nhận thức cho từng đảng viên chi bộ trong xác định những việc "làm theo Bác" phải gắn liền với trách nhiệm tham gia xây dựng nông thôn mới, lấy tính tiên phong của đảng viên đi trước, làm trước để nhân dân làm theo và nội dung đăng ký làm theo của đảng viên được tập thể chi bộ góp ý hoàn thiện. Tiếp đó, giao cho Tổ dân vận chi bộ thôn tập trung vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện từng nội dung tiêu chí theo kế hoạch của địa phương.

Để thực hiện được nhiệm vụ nêu trên, chi bộ yêu cầu các đảng viên và thành viên Tổ dân vận phải nghiên cứu, nắm vững chủ trương, các mục tiêu, nhiệm vụ cần làm, nội dung công việc cần vận động người dân tham gia. Sau đó, có kế hoạch phân công từng đồng chí tuyên truyền vận động theo tổ đoàn kết, khu vực dân cư bằng nhiều cách như: tổ chức họp dân nhiều lần, lần đầu dân ít tham gia thì tổ chức họp tiếp. Trường hợp nào không đi họp hoặc chưa thông thì đi đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động bất kể ban trưa hay ban đêm... từ tuyên truyền đến vận động, giải thích, gương mẫu thực hiện trước để nhân dân hướng ứng làm theo... Với cách làm đó, Tổ dân vận chi bộ đã tạo được niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân làm nền tảng trong việc vận động thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Qua nhiều năm thực hiện cho đến nay, các tiêu chí về môi trường, điện, giao thông, nhà ở vườn, văn hóa, an ninh trật tự đã đạt chuẩn theo quy định.

Đáng ghi nhận là trong thực hiện tiêu chí môi trường, Tổ dân vận chi bộ thôn An Thọ đã vận động nhân dân thu gom, xử lý rác thải hộ gia đình đúng cách, thu gom rác thải trên đồng ruộng bỏ đúng nơi quy định. Phối hợp với Ban công tác mặt trận thôn vận động thực hiện mô hình không rải vàng mã tiền Việt Nam, tiền nước ngoài trên đường đi đưa tang. Nhờ đó, đến nay người dân đã hướng ứng thực hiện, trong thôn không còn tình trạng rải vàng mã tiền Việt Nam, tiền nước ngoài trên đường đi đưa tang, không còn tình trạng vứt rác, xác con vật nuôi chết ra môi trường, rác thải được thu gom đúng nơi quy định, đường làng ngõ xóm sạch sẽ hơn, khang trang hơn. Đối với tiêu chí Điện, Tổ tập trung tuyên truyền vận động nhân dân chỉnh trang hệ thống lưới điện sau công tơ đảm bảo an toàn, ngoài ra phát động xây dựng mô hình điện đường chiếu sáng làng quê xanh, sạch đẹp. Đến nay có 5/7 tổ đã thực hiện, kinh phí trên 160 triệu đồng, hoàn toàn do nhân dân đóng góp. Qua đó đã bắt lắp trên 320 bóng điện có tổng chiều dài hơn 6.300 mét với gần 1200 công. Về tiêu chí Giao thông, tổ dân vận không ngừng vận động nhân dân mở rộng nâng cấp các tuyến đường, đã có nhiều hộ tự nguyện tháo gỡ tường rào cổng ngõ, chặt hạ cây cối, hiến đất mở rộng đường giao thông. Từ năm 2016 đến nay, nhân dân đã đóng góp hơn 1620 ngày công để xây dựng mới và mở rộng 1930 mét đường bê tông giao thông nông thôn. Về tiêu chí Nhà ở, vườn, Tổ đã vận động các gia đình hưởng ứng thực hiện chỉnh trang nhà, vườn ở, di dời bố trí chuồng trại chăn nuôi phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường, đến nay có khoảng 400/541 hộ đã thực hiện, tỷ lệ đạt trên 80%. Về tiêu chí An ninh, chi hội Cựu Chiến binh cùng với chi hội nông dân là lực lượng nòng cốt trong tham gia xây dựng tổ tự quản, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác tội phạm. Thường xuyên tham gia trực, tuần tra đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, phối hợp với Công an xã truy bắt nhiều đối tượng trộm cắp đem lại bình yên cho địa bàn dân cư. Riêng tiêu chí Văn hóa đã đạt được những kết quả quan trọng, các thiết chế văn hóa thôn được nhân dân đóng góp mua sắm bổ sung đầy đủ, đảm bảo phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao của thôn. Chất lượng gia đình văn hóa được nâng lên hàng năm, vận động xây dựng 1 tộc họ văn hóa. Hằng năm, vào dịp hè, chi hội khuyến học thôn đã vận động trao thưởng trên 200 xuất quà động viên các em học sinh giỏi các cấp, con hộ nghèo vươn lên trong học tập, kinh phí hàng chục triệu đồng. Ngoài ra Tổ dân vận đã vận động giúp đỡ 1 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể.

Những kết quả nêu trên là sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể Tổ Dân vận thôn An Thọ, là tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, hội viên, sự đồng thuận ủng hộ của Nhân dân. Đó cũng là kết quả của phương pháp vận động, tuyên truyền để dân biết, dân hiểu, dân bàn, dân làm theo. Tất cả tạo nên thành công trong công tác vận động nhân dân thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2015- 2020. Ghi nhận sự cố gắng đó, tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, huyện Phú Ninh đã khen thưởng Tổ Dân vận chi bộ thôn An Thọ vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016-2020.

Tin liên quan