Triển khai phúc tra, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2020

Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Phú Ninh (BCĐ phong trào huyện) vừa triển khai kế hoạch phúc tra, công nhận các danh hiệu văn hoá năm 2020.

Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Phú Ninh (BCĐ phong trào huyện) vừa triển khai kế hoạch phúc tra, công nhận các danh hiệu văn hoá năm 2020.

Theo đó, việc phúc tra tập trung vào hồ sơ, sổ ghi chép, các thủ tục đề nghị kiểm tra công nhận; công tác triển khai thực hiện và kết quả đạt được trong xây dựng các danh hiệu văn hóa tại địa phương; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp năm 2020.

Sau khi các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nộp hồ sơ về BCĐ phong trào huyện, BCĐ phong trào huyện sẽ thành lập 2 tổ thẩm tra hồ sơ. Căn cứ kết quả thẩm tra hồ sơ và tình hình thực tế, BCĐ phong trào huyện sẽ tiến hành phúc tra một số địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thời gian phúc tra dự kiến từ ngày 03-06/11/2020.

BCĐ phong trào huyện sẽ tiến hành phúc tra các danh hiệu văn hóa ở 01 số địa phương. Ảnh: Tuyên dương các Gia đình văn hóa tiêu biểu ở thôn An Thọ, xã Tam An

Để việc phúc tra được tiến hành đảm bảo, BCĐ phong trào huyện đã giao phòng Văn hoá - Thông tin tham mưu xây dựng Hướng dẫn lập hồ sơ, xét danh hiệu văn hóa; Quyết định thành lập Đoàn phúc tra; lịch phúc tra các danh hiệu văn hóa năm 2020. Tổng hợp hồ sơ đề nghị phúc tra công nhận các danh hiệu văn hóa và các thông tin, số liệu liên quan. Đồng thời, BCĐ phong trào huyện đề nghị UBMTTQVN huyện chỉ đạo cơ sở triển khai việc chấm điểm tộc văn hoá; phối hợp chấm điểm gia đình văn hoá; thôn, khối phố văn hoá; Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiến hành tổng kết đánh giá, chấm điểm phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, thiết lập hồ sơ đầy đủ theo quy định. BCĐ phong trào các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, đảm bảo đúng quy trình; chuẩn bị báo cáo tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và tất cả hồ sơ liên quan đến việc kiểm tra các danh hiệu văn hóa năm 2020.

Tin liên quan