Phú Ninh: Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Hơn bao giờ hết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở nên cấp thiết đối với toàn xã hội, nhất là đối với cán bộ, đảng viên. Học Bác không chỉ về tư tưởng, đạo đức của Người, mà cần phải học cả phong cách làm việc của Người, nhất là tác phong công tác của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; điều đó có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hơn bao giờ hết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở nên cấp thiết đối với toàn xã hội, nhất là đối với cán bộ, đảng viên. Học Bác không chỉ về tư tưởng, đạo đức của Người, mà cần phải học cả phong cách làm việc của Người, nhất là tác phong công tác của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; điều đó có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khi nói đến phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nói đến tác phong quần chúng, tác phong tập thể- dân chủ, tác phong khoa học. Phong cách làm việc của Người xuất phát từ dân, gần dân, hiểu dân, vì dân để tiến tới thực hành dân chủ cho nhân dân. Hiểu được vấn đề này chính là nhận thức và xác định được giá trị của phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hoạt động lãnh đạo và công tác, trong quan hệ với con người, với tổ chức. Trên cương vị đứng đầu Đảng và Nhà nước, lãnh tụ tối cao của cả dân tộc, Người đã có một phong cách làm việc mẫu mực để tiến hành công tác và thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, giải quyết đúng đắn và thỏa đáng các mối quan hệ với quần chúng, với cấp dưới, với những người bạn chiến đấu gần gũi, với các vị phụ lão, nhân sĩ, trí thức, đại diện các tôn giáo, dân tộc... Người không dựa vào quyền lực để buộc mọi người phục tùng, mà thuyết phục con người bằng một phong cách làm việc vừa mang tính nguyên tắc, vừa khoa học, vừa có tình nhân ái. Chính vì lẽ đó mà phong cách làm việc của Bác không phải chỉ tác động đến nhận thức mà còn cảm hóa trái tim con người.

Từ nhận thức trên cho thấy, học tập phong cách làm việc cuả Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là học cách tôn trọng, lắng nghe Nhân dân, có niềm tin với Nhân dân; học cách phục vụ Nhân dân; học cách thức xử lý mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, giữa cán bộ lãnh đạo với cán bộ, đảng viên bình thường. Học cách tôn trọng tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể. Học cách làm việc có khoa học; làm việc phải có điều tra, nghiên cứu, nắm việc, nắm người, nắm tình hình cụ thể; làm việc có mục đích rõ ràng, thực tế; người lãnh đạo, tổ chức cần học cách nêu gương cho cấp dưới và cho Nhân dân noi theo.

Thực tế trong thời gian qua, để hướng đến mục tiêu nói trên- đó là xây dựng phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên của huyện theo hướng gần dân, sát dân, mẫu mực trong thực hiện nhiệm vụ "nói đi đôi với làm", làm phải có hiệu quả; bắt đầu từ năm 2017, Huyện ủy Phú Ninh phát động toàn huyện triển khai thực hiện 02 mô hình "Chi bộ, cơ quan, đơn vị giúp đỡ thôn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; khối phố văn hóa, văn minh đô thị", "đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo" và mô hình "4 đúng, 4 phải, 3 sát, 3 nhất" . Theo đó, trong 03 năm (2017-2019), Huyện ủy đã phân công 58 tổ chức cơ sở đảng giúp 177 hộ nghèo và giúp 51 thôn, khối phố xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố văn hóa, văn minh đô thị.

Sau 03 năm triển khai thực hiện mô hình, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã triển khai giúp đỡ bằng những cách làm có hiệu quả, như: mua tặng heo, gà, bò và hỗ trợ kinh phí, vật liệu, công lao động làm chuồng để nuôi, khoan giếng nước; tặng ti vi, thiết bị gia dụng, máy xay nước mía, máy làm kẹo bông, máy gặt lúa, xin việc làm cho người lao động của hộ nghèo; hướng dẫn kỹ thuật làm vườn, chăn nuôi để tăng thêm thu nhập cho các hộ nghèo; giúp hộ nghèo về giống, phân, thuốc trừ sâu và thiết bị vật tư nông nghiệp; tư vấn các cơ chế, chính sách liên quan đến việc vay vốn, các chương trình cho vay ưu đãi lãi suất phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của gia đình... Bằng những việc làm thiết thực nói trên, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã góp phần quan trọng giúp 122/177 hộ được phân công giúp đỡ thoát nghèo trong các năm 2017, 2018 và 2019 .

Đối với việc giúp thôn, khối phố xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố văn minh đô thị; các chi bộ, đảng bộ đã hỗ trợ thôn trong xây dựng kế hoạch, thực hiện các mô hình điểm; hỗ trợ thôn cây xanh, cây cảnh tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp trong khuôn viên nhà sinh hoạt văn hóa, khu thể thao thôn, khối phố; hỗ trợ sách, truyện tranh giúp thôn, khối phố xây dựng tủ sách; hỗ trợ đầu tư hệ thống loa phát thanh, tủ thuốc y tế; giúp thôn, khối phố làm đường bê tông giao thông nông thôn, xây dựng công trình thắp sáng đường quê, trang trí cổng nhà văn hóa thôn; tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động và tư vấn pháp luật, tuyên truyền các chính sách an sinh xã hội, các cơ chế phát triển sản xuất đến nhân dân... Với những việc làm cụ thể, thiết thực, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã góp phần quan trọng giúp thôn hoàn thành một số tiêu chí trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố văn minh đô thị.

Việc thực hiện mô hình "4 đúng, 4 phải, 3 sát, 3 nhất" được tập trung chỉ đạo quyết liệt gắn với việc xây dựng đạo đức công vụ, phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ; thông qua việc thực hiện mô hình, phong cách, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở có sự chuyển biến rõ nét, nhất là thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân được nâng lên; lãnh đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ có kế hoạch cụ thể, gắn với trách nhiệm cá nhân; cơ bản khắc phục được những hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính, trả lời đơn thư, kiến nghị của nhân dân; đã xuất hiện hình ảnh nhiều cán bộ, chiến sỹ, y bác sỹ huyện đến từng nhà dân để giải quyết thủ tục hành chính hoặc khám chữa bệnh cho các trường hợp khó khăn, già yếu...

Những kết quả nói trên không chỉ có ý nghĩa về vật chất, mà điều quan trọng hơn cả chính là sự tác động trực tiếp vào tư tưởng của các hộ nghèo; bằng những việc làm cụ thể, các tổ chức cơ sở đảng của Huyện ủy đã tiếp thêm động lực, ý chí để họ vươn lên thoát nghèo và thoát nghèo bền vững; đó cũng là sự minh chứng bước đầu của huyện trong việc xây dựng phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo hướng gần dân, sát dân, luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tham gia bằng những việc làm, hành động cụ thể để chung sức cùng huyện trong công tác giảm nghèo; duy trì, nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới.

Không dừng lại ở việc thực hiện các mô hình, Huyện ủy Phú Ninh còn chủ trương tập trung chỉ đạo quyết liệt giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn huyện; đó cũng là một trong những giải pháp để xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo hướng gần dân, sát dân, "nói đi đôi với làm", làm phải có hiệu quả. Trên tinh thần quan điểm đó, ngày 22/4/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh ban hành Kết luận số 19-KL/HU về chỉ đạo giải quyết những vấn đề tồn tại, nổi cộm trên địa bàn huyện, xem đó là một trong những giải pháp quan trọng của việc thực hiện nội dung chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Với sự tập trung quyết liệt trong công tác chỉ đạo, một số vấn đề tồn tại, nổi cộm trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, giải phóng mặt bằng, công tác quyết toán công trình... thuộc thẩm quyền của huyện, xã, thị trấn cơ bản hoàn thành, một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của cấp trên thì đã được kiến nghị và đang tiến triển theo chiều hướng tích cực; qua đó, góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của huyện.

Kết quả đó rất cần được sự ghi nhận, là sự vận dụng sáng tạo giữa lý luận và thực tiễn trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên của huyện. Cũng chính từ kết quả đó, để lại những kinh nghiệm mà trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục vận dụng và thực hiện có hiệu quả:

Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao năng lực tự học tập, tự rèn luyện trong việc học tập Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ việc tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện này sẽ giúp mỗi cán bộ, đảng viên tăng sức "đề kháng", tự bảo vệ chính mình, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước trước những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Thứ hai, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên chính là vấn đề mấu chốt trong việc xây dựng và thực hiện phong cách làm việc Hồ Chí Minh; cần thực hiện một cách nghiêm túc và thực chất hơn về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cấp; mỗi người hằng ngày cần tự soi rọi chính mình trong thực hiện nhiệm vụ, trong các mối quan hệ, đạo đức, lối sống để tự rèn luyện, tự sửa chữa trước.

Thứ ba, mỗi cán bộ, đảng viên cần đề cao tính Đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ ở mọi điều kiện, hoàn cảnh; phải trung thực- trung thực với Đảng, với dân, với công việc, với chính mình; phải vì lợi ích của Đảng, của Nhân dân lên trước; kiên quyết "nói không" với các hành động vụ lợi, cơ hội, cá nhân.

Việc thực hiện các giải pháp nói trên sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh của người cán bộ, đảng viên có phong cách làm việc gần dân, sát dân, được dân quý, Đảng tin; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Thị Thùy

Tin liên quan