TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
1 Du kien LCT so 09 (tuan tu ngay 26/02 - 03/3/2024) 26/02/2024 03/03/2024 Xem chi tiết
2 LCT so 08 (tu ngay 19/02 - 25/02) - Dieu chinh 19/02/2024 25/02/2024 Xem chi tiết
3 LCT tuan so 08 (tu ngay 19/02 - 25/02/2024) - Chinh thuc 19/02/2024 25/02/2024 Xem chi tiết
4 Du kien LCT tuan (tu ngay 19/02 den ngay 25/02/2024) 19/02/2024 25/02/2024 Xem chi tiết
5 LCT tuan tu ngay 05/02 den ngay 07/02 (bo sung thu 4) 05/02/2024 11/02/2024 Xem chi tiết
6 Du kien LCT tu ngay 05/02 den ngay 07/02/2024 05/02/2024 11/02/2024 Xem chi tiết
7 LCT tuan tu ngay 29/01 den ngay 04/02 (dieu chinh, bo sung lan 2) 29/01/2024 04/02/2024 Xem chi tiết
8 Du kien LCT tuan (tu ngay 29/01 - 04/02/2024) - Dieu chinh, bo sung 29/01/2024 04/02/2024 Xem chi tiết
9 Du kien LCT tuan tu ngay 29/01 - 04/02/2024 29/01/2024 04/02/2024 Xem chi tiết
10 Du kien LCT truoc, trong va sau tet - tu ngay 22.01 (bo sung Thu 5) 22/01/2024 28/01/2024 Xem chi tiết
11 Du kien LCT tuan truoc, trong va sau tet nguyen dan - tu ngay 22/01 (Dieu chinh, bo sung) 22/01/2024 28/01/2024 Xem chi tiết
12 Du kien LCT tuan tư ngay 22/01/2024 22/01/2024 28/01/2024 Xem chi tiết
13 Du kien LCT trước trong và sau tết Giáp Thìn 2024 15/01/2024 16/02/2024 Xem chi tiết
14 LCT tuần số 02 (chính thức) 08/01/2024 12/01/2024 Xem chi tiết
15 Du kien LCT tuần số 02 08/01/2024 12/01/2024 Xem chi tiết
16 Du kien LCT tuan so 01 01/01/2024 05/01/2024 Xem chi tiết
17 LCT tuần số 51 (điều chỉnh, bổ sung) 25/12/2023 29/12/2023 Xem chi tiết
18 LCT số 51 (chính thức) 25/12/2023 29/12/2023 Xem chi tiết
19 Du kien LCT tuần số 51 25/12/2023 29/12/2023 Xem chi tiết
20 LCT tuần số 50 (chính thức) 18/12/2023 22/12/2023 Xem chi tiết