Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
08-TT/UBH 20-09-2016 Huyện đoàn THÔNG TRI TRIỆU TẬP Hội nghị Ủy ban Hội LHTNVN huyện Phú Ninh lần thứ 8, khóa V nhiệm kỳ 2014 - 2019
02/GM-BCCD 26-08-2016 Huyện đoàn Giấy mời hội nghị tổng kết hoạt động hè
Số 41/BC-MTTQ-BTT 22-08-2016 UBMTTQVN huyện Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ 1 khóa XIV
Số: 37/BC-MTTQ-BTT 19-08-2016 UBMTTQVN huyện Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 2 khóa IX
Số 38/MTTQ-BTT 19-08-2016 UBMTTQVN huyện Đề nghị trả lời ý kiến cử tri
84-TT/HĐTNr 11-08-2016 Huyện đoàn Triệu tập lực lượng tham gia tập huấn do Tỉnh đoàn tổ chức
Số: 36/MTTQ-BTT 10-08-2016 UBMTTQVN huyện Công văn tuyên truyền tiền giả, tiền thật
Số: 17/KH-MTTQ-BTT 15-07-2016 UBMTTQVN huyện Kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
(Tổng số trang: 5) Đầu Trước .. 3 4 5