Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
04/BC-MTTQ-BTT 09-03-2017 UBMTTQVN huyện Báo cáo kết quả TXCT đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ 3
01/KHLT-UBND-MTTQ 09-03-2017 UBMTTQVN huyện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh
01/KHLT-UBND-MTTQ 09-03-2017 UBMTTQVN huyện Kế hoạch liên tịch tổ chức các hoạt động tuyên truyền 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam.
08/LT-MTTQ-BTT 06-03-2017 UBMTTQVN huyện Lịch công tác tuần của UBMTTQVN và các đoàn thể huyện (Từ ngày 06/3/2017 đến ngày 10-3/2017)
07/LT-MTTQ-BTT 20-02-2017 UBMTTQVN huyện Lịch công tác tuần từ ngày 20/02/2017-24/02/2017
01/HD-MTTQ-BTT 17-02-2017 UBMTTQVN huyện Công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017
02/TB-MTTQ-BTT 16-02-2017 UBMTTQVN huyện Thông báo TXCT đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ 3
01/TB-MTTQ-BTT 14-02-2017 UBMTTQVN huyện Thông báo Kết luận tháng 2/2017
01/Ctr-MTTQ-BTT 09-02-2017 UBMTTQVN huyện Chương trình phối hợp thống nhất và hành động năm 2017
02/Ctr-MTTQ-BTT 09-02-2017 UBMTTQVN huyện Chương trình công tác trọng tâm năm 2017
01/KH-MTTQ-BTT 09-02-2017 UBMTTQVN huyện Tuyên truyền kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam
01/QĐ-MTTQ-BTT 09-02-2017 UBMTTQVN huyện Quyết định ban hành Quy chế hoạt động khối Mặt trận-Đoàn thể huyện
01 09-02-2017 UBMTTQVN huyện Quy chế hoạt động khối Mặt trận-Đoàn thể huyện
01 09-02-2017 UBMTTQVN huyện Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam
64/TB-MTTQ-BTT 12-12-2016 UBMTTQVN huyện Thông báo xây dựng chính quyền 2016
62/MTTQ-BTT 06-12-2016 UBMTTQVN huyện CV đề nghị báo cáo công tác hòa giải cơ sở
61/BC-MTTQ-BTT 01-12-2016 UBMTTQVN huyện Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri Quốc Hội sau kỳ 2
08-TT/UBH 20-09-2016 Huyện đoàn THÔNG TRI TRIỆU TẬP Hội nghị Ủy ban Hội LHTNVN huyện Phú Ninh lần thứ 8, khóa V nhiệm kỳ 2014 - 2019
02/GM-BCCD 26-08-2016 Huyện đoàn Giấy mời hội nghị tổng kết hoạt động hè
Số 41/BC-MTTQ-BTT 22-08-2016 UBMTTQVN huyện Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ 1 khóa XIV
(Tổng số trang: 5) Đầu Trước .. 2 3 4 5 Tiếp Cuối