Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
10/LT-MTTQ-BTT 20-03-2017 UBMTTQVN huyện Lịch công tác tuần từ ngày 20/3/2017 đến ngày 24/3/2017
03/TB-MTTQ-BTT 16-03-2017 UBMTTQVN huyện Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh khóa VII, nhiệm kỳ 2014-2019
09/LT-MTTQ-BTT 14-03-2017 UBMTTQVN huyện Lịch công tác tuần từ ngày 13/3/2017 đến ngày 17/3/2017
Số 02/KH-MTTQ-BTT 14-03-2017 UBMTTQVN huyện Kế hoạch khảo sát hộ nghèo, hộ cận nghèo
02/HD-MTTQ-BTT 14-03-2017 UBMTTQVN huyện Hướng dẫn công tác tôn giáo
03/HD-MTTQ-BTT 14-03-2017 UBMTTQVN huyện Hướng dẫn công tác dân tộc năm 2017
04/HD-MTTQ-BTT 14-03-2017 UBMTTQVN huyện Hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân và vận động kiều bào năm 2017
04/BC-MTTQ-BTT 09-03-2017 UBMTTQVN huyện Báo cáo kết quả TXCT đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ 3
01/KHLT-UBND-MTTQ 09-03-2017 UBMTTQVN huyện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh
01/KHLT-UBND-MTTQ 09-03-2017 UBMTTQVN huyện Kế hoạch liên tịch tổ chức các hoạt động tuyên truyền 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam.
08/LT-MTTQ-BTT 06-03-2017 UBMTTQVN huyện Lịch công tác tuần của UBMTTQVN và các đoàn thể huyện (Từ ngày 06/3/2017 đến ngày 10-3/2017)
07/LT-MTTQ-BTT 20-02-2017 UBMTTQVN huyện Lịch công tác tuần từ ngày 20/02/2017-24/02/2017
01/HD-MTTQ-BTT 17-02-2017 UBMTTQVN huyện Công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017
02/TB-MTTQ-BTT 16-02-2017 UBMTTQVN huyện Thông báo TXCT đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ 3
01/TB-MTTQ-BTT 14-02-2017 UBMTTQVN huyện Thông báo Kết luận tháng 2/2017
01/Ctr-MTTQ-BTT 09-02-2017 UBMTTQVN huyện Chương trình phối hợp thống nhất và hành động năm 2017
02/Ctr-MTTQ-BTT 09-02-2017 UBMTTQVN huyện Chương trình công tác trọng tâm năm 2017
01/KH-MTTQ-BTT 09-02-2017 UBMTTQVN huyện Tuyên truyền kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam
01/QĐ-MTTQ-BTT 09-02-2017 UBMTTQVN huyện Quyết định ban hành Quy chế hoạt động khối Mặt trận-Đoàn thể huyện
01 09-02-2017 UBMTTQVN huyện Quy chế hoạt động khối Mặt trận-Đoàn thể huyện
(Tổng số trang: 4) Đầu Trước 1 2 3 4 Tiếp Cuối