Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
30/LCTT-MTĐT 07-08-2017 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 07/8/2017 đến ngày 11/8/2017
30/LCTT-MTĐT 31-07-2017 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 31/7/2017 đến ngày 04/8/2017
28/LCTT-MTĐT 17-07-2017 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 17/7/2017 đến ngày 21/7/2017
27/LCTT-MTĐT 10-07-2017 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 10/7/2017 đến ngày 14/7/2017
26/MTTQ-LCTT 03-07-2017 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 03/7/2017 đến ngày 07/7/2017
25/LCTT-MTĐT 26-06-2017 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 26/6/2017 đến ngày 30/6/2017
24/LCTT-MTĐT 19-06-2017 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 19/6/2017 đến ngày 23/6/2017
01/MTTQ-BTT 15-06-2017 UBMT Phú Ninh Thư kêu gọi ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" năm 2017
08/TB-MTTQ 13-06-2017 UBMT Phú Ninh Thông báo TXCT đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ ba
07/TB-MTTQ-BTT 13-06-2017 UBMT Phú Ninh Thông báo kết luận giám sát xã Tam Đại
495-CV/HU 13-06-2017 UBMT Phú Ninh Thống nhất vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" huyện Phú Ninh
23/LCTT-MTĐT 12-06-2017 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 12/6/2017 đến ngày 16/6/2017
22/LCTT-MTĐT 05-06-2017 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 05/6/2017 đến ngày 09/6/2017
06/TB-MTTQ-BTT 31-05-2017 UBMT Phú Ninh Thông báo kết luận giám sát xã Tam Thành
07/TB-MTTQ-BTT 31-05-2017 UBMT Phú Ninh Thông báo kết luận giám sát xã Tam An
21/LCTT-MTĐT 29-05-2017 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 29/5/2017 đến ngày 02/6/2017
20/LCTT-MTĐT 22-05-2017 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 22/5/2017 đến ngày 26/5/2017
19/LCTT-MTĐT 15-05-2017 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 15/5/2017 đến ngày 19/5/2017
17/LT-MTTQ-BTT 28-04-2017 UBMTTQVN huyện Lịch công tác tuần từ ngày 01/5/2017 đến ngày 05/5/2017
16/LT-MTTQ-BTT 24-04-2017 UBMTTQVN huyện Lịch công tác tuần từ ngày 24/4/2017 đến ngày 28/4/2017
(Tổng số trang: 5) Đầu Trước 1 2 3 4 5 Tiếp Cuối