Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
21/LCTT-MTĐT 29-05-2017 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 29/5/2017 đến ngày 02/6/2017
20/LCTT-MTĐT 22-05-2017 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 22/5/2017 đến ngày 26/5/2017
19/LCTT-MTĐT 15-05-2017 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 15/5/2017 đến ngày 19/5/2017
17/LT-MTTQ-BTT 28-04-2017 UBMTTQVN huyện Lịch công tác tuần từ ngày 01/5/2017 đến ngày 05/5/2017
16/LT-MTTQ-BTT 24-04-2017 UBMTTQVN huyện Lịch công tác tuần từ ngày 24/4/2017 đến ngày 28/4/2017
06/KH-MTTQ-BTT 24-04-2017 UBMTTQVN huyện Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2017
07/KH-MTTQ-BTT 24-04-2017 UBMTTQVN huyện Kế hoạch lấy ý kiến góp ý xây dựng Đảng, chính quyền
15/LCCT-MTTQ 17-04-2017 UBMTTQVN huyện Lịch công tác tuần từ ngày 17/4/2017 đến ngày 21/4/2017
07/HD-MTTQ-BTT 13-04-2017 UBMTTQVN huyện Hướng dẫn xây dựng và tổ chức hoạt động của độingũ cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp huyện Phú Ninh giai đoạn 2017-2019
14/LT-MTĐT 10-04-2017 UBMTTQVN huyện Lịch công tác tuần từ ngày 10/4/2017 đến ngày 14/4/2017
04/TB-MTTQ-BTT 05-04-2017 UBMTTQVN huyện Thông báo kết luận của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tại hội nghị trực báo công tác Mặt trận quý I/2017
13/LT-MTĐT 03-04-2017 UBMTTQVN huyện Lịch công tác tuần từ ngày 03/4/2017 đến ngày 07/4/2017
04/TB-MTTQ-BTT 31-03-2017 UBMTTQVN huyện Thông báo phân công nhiệm vụ cán bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận huyện
10/LT-MTTQ-BTT 20-03-2017 UBMTTQVN huyện Lịch công tác tuần từ ngày 20/3/2017 đến ngày 24/3/2017
03/TB-MTTQ-BTT 16-03-2017 UBMTTQVN huyện Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh khóa VII, nhiệm kỳ 2014-2019
09/LT-MTTQ-BTT 14-03-2017 UBMTTQVN huyện Lịch công tác tuần từ ngày 13/3/2017 đến ngày 17/3/2017
Số 02/KH-MTTQ-BTT 14-03-2017 UBMTTQVN huyện Kế hoạch khảo sát hộ nghèo, hộ cận nghèo
02/HD-MTTQ-BTT 14-03-2017 UBMTTQVN huyện Hướng dẫn công tác tôn giáo
03/HD-MTTQ-BTT 14-03-2017 UBMTTQVN huyện Hướng dẫn công tác dân tộc năm 2017
04/HD-MTTQ-BTT 14-03-2017 UBMTTQVN huyện Hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân và vận động kiều bào năm 2017
(Tổng số trang: 5) Đầu Trước 1 2 3 4 5 Tiếp Cuối