Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
95/LCTT-MT 03-12-2018 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/11/2018
94/LCTT-MT 26-11-2018 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018
93/LCTT-MT 19-11-2018 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018
92/LCTT-MT 12-11-2018 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018
91/LCTT-MTĐT 05-11-2018 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018
90/LCTT-MTĐT 29-10-2018 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018
89/LCTT-MTĐT 22-10-2018 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018
88/LCTT-MTĐT 15-10-2018 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
86/LT-MTĐT 24-09-2018 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018
16/LCT 04-05-2018 UBMT Phú Ninh Lịch tuần từ ngày 07/5 đến 11/5/2018
45/BC-MTTQ-BTT 13-03-2018 UBMT Phú Ninh Báo cáo công tác quý 1/2018
09/HD-MTTQ-BTT 28-02-2018 UBMT Phú Ninh Hướng dẫn công tác Tôn giáo năm 2018
10/HD-MTTQ-BTT 28-02-2018 UBMT Phú Ninh Hướng dẫn công tác dân tộc năm 2018
11/HD-MTTQ-BTT 28-02-2018 UBMT Phú Ninh Hướng dẫn công tác phong trào năm 2018
12/HD-MTTQ-BTT 28-02-2018 UBMT Phú Ninh Hướng dẫn công tác tuyên giáo năm 2018
25/KH-MTTQ-BTT 28-02-2018 UBMT Phú Ninh Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2018
26/KH-MTTQ-BTT 28-02-2018 UBMT Phú Ninh Kế hoạch lấy ý kiến góp ý xây dựng Đảng, chính quyền năm 2018
51/LCTT-MT 26-02-2018 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 26/02/2018 đến ngày 02/3/2018
50/LCTT-MT 22-01-2018 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 22/01/2018 đến ngày 02/3/2018
06/CTr-MTTQ-BTT 18-01-2018 UBMT Phú Ninh Chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban MTTQ huyện năm 2018
(Tổng số trang: 5) 1 2 3 .. Tiếp Cuối