Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
50/LCTT-MT 22-01-2018 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 22/01/2018 đến ngày 02/3/2018
48/LCTT-MT 15-01-2018 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018
46/LCTT-MTĐT 18-12-2017 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017
16/TB-MTTQ-BTT 20-11-2017 UBMT Phú Ninh Thông báo đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, khóa XIV
39/MTTQ-BTT 08-11-2017 UBMT Phú Ninh V/v vận động ủng hộ đồng bào tỉnh Quảng Nam bị thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 12
41/LCTT-MTTQ 30-10-2017 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017
40/LCTT-MTTQ 23-10-2017 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017
39/LCTT-MTTQ 16-10-2017 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017
38/LCTT-MTTQ-BTT 09-10-2017 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 09/10/2017 đến ngày 13/10/2017
36/LCTT-MTĐT 25-09-2017 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017
34/LCTT-MTĐT 11-09-2017 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017
33/LCTT-MTTQ 28-08-2017 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017
32/LCTT-MT-ĐT 21-08-2017 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 21/8/2017 đến ngày 25/8/2017
30/LCTT-MTĐT 07-08-2017 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 07/8/2017 đến ngày 11/8/2017
30/LCTT-MTĐT 31-07-2017 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 31/7/2017 đến ngày 04/8/2017
28/LCTT-MTĐT 17-07-2017 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 17/7/2017 đến ngày 21/7/2017
27/LCTT-MTĐT 10-07-2017 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 10/7/2017 đến ngày 14/7/2017
26/MTTQ-LCTT 03-07-2017 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 03/7/2017 đến ngày 07/7/2017
25/LCTT-MTĐT 26-06-2017 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 26/6/2017 đến ngày 30/6/2017
24/LCTT-MTĐT 19-06-2017 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 19/6/2017 đến ngày 23/6/2017
(Tổng số trang: 4) 1 2 3 .. Tiếp Cuối