Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
11/LCTT-MTTQ 12-04-2021 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021
55/TB-MTTQ-BTT 07-04-2021 UBMT Phú Ninh Thông báo đại biểu QH tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV
10/LCTT-MT 05-04-2021 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 05/4/2021 đến ngày 10/4/2021
09/LCTT-MT 29-03-2021 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 29/3/2021 đến ngày 03/4/2021
08/LCTT-MT 22-03-2021 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 22/3/2021 đến ngày 26/3/2021
74/KH-MTTQ-BTT 22-03-2021 UBMT Phú Ninh Kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
07/LCTT-MT 15-03-2021 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021
21/HD-MTTQ-BTT 15-03-2021 UBMT Phú Ninh Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện xã, thị trấn năm 2021
06/LCTT-MT 08-03-2021 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 08/3/2021 đến ngày 12/3/2021
05/LCTT-MT 01-03-2021 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 01/3/2021 đến ngày 05/3/2021
15/HD-MTTQ-BTT 26-02-2021 UBMT Phú Ninh Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
04/LCTT-MT 22-02-2021 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021
67/KH-MTTQ-BTT 19-02-2021 UBMT Phú Ninh Kế hoạch giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
111/QĐ-MTTQ-BTT 19-02-2021 UBMT Phú Ninh Quyết định giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
110/QĐ/MTTQ-BTT 05-02-2021 UBMT Phú Ninh Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện
65/KH-MTTQ-BTT 29-01-2021 UBMT Phú Ninh Kế hoạch tham gia công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
03/LCTT-MTTQ 25-01-2021 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 25/01 đến 19/02/2021 (13/12/2020 đến 08/01/2021 Âm lịch)
63/KH-MTTQ-BTT 25-01-2021 UBMT Phú Ninh Kế hoạch tổ chức hội nghị hiệp thương công tác nhân sự ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
02/LCCT-MTTQ 18-01-2021 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021
60/KH-MTTQ 07-01-2021 UBMT Phú Ninh Kế hoạch giám sát, phản biện của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh năm 2021
(Tổng số trang: 8) 1 2 3 .. Tiếp Cuối