Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
957/UBND-NN&PTNT 25-08-2021 Phòng NN Công văn về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện
72/VHTT 24-08-2021 Phòng VH&TT V/v tuyên truyền bảo vệ môi trường và phòng, chống dịch Covid -19
346/TB-UBND 24-08-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2021
phân bổ danh sách 23-08-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Phan bổ lịch tiêm vắc xin Covid-19 Astrazeneca đợt 4 năm 2021
942/UBND-NV 20-08-2021 phòng nội vụ về việc hoàn thành dữ liệu vận hành, khai thác phần mềm quản lý CC,CC,VC
128/GM-UBND 18-08-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Họp trực tuyến về công tác phòng, chống Covid-19
921/UBND-VP 18-08-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Khẩn trương chuẩn bị ác cơ sở cách ly tập trung để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện vfa triển khai một số nội dung liên quan
69/LĐTBXH 18-08-2021 Phòng Lao động V/v rà soát NCC và thân nhân hưởng trợ cấp ưu đãi NCC với CM
5290/QĐ-UBND 18-08-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Củng cố BCĐ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan hành chính, đơn vi sự nghiệp, tổ chức trên địa bàn huyện Phú Ninh (BCĐ 167 huyện Phú Ninh)
924/UBND-NN&PTNT 18-08-2021 Phòng NN Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
923/UBND-NN&PTNT 18-08-2021 Phòng NN về việc góp ý dự thảo Nghị quyết quy định về bố trí nhân viên Thú y xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh QUảng Nam
30/LCT 17-08-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần số 30/LCT ngày 13/8/2021 của HĐND&UBND huyện (ĐIỀU CHỈNH LẦN 2, ND thứ 6)
70/VHTT 17-08-2021 Phòng VH&TT TUYÊN TRUYỀN TRỰC QUAN CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG THÁNG 8-9 NĂM 2021
338/TB-PCTT&TKCN 17-08-2021 Phòng NN Phân công thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Ninh
919/UBND-NN&PTNT 17-08-2021 Phòng NN Về việc đăng ký nhu cầu tập huấn cho lục lượng bảo vệ rừng chuyên trách
132/NN&PTNT 16-08-2021 Phòng NN Về việc báo cáo danh mục công trình phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiêu tiên tiến, tiết kiệm nước giai đoạn 2021 - 2025 (lần 2)
906/UBND-KT&HT 16-08-2021 Phòng KT-HT Về việc đảm bảo an toàn cho công trình giao thông, công trình công cộng, nhà ở và các công trình đang xây dựng trên địa bàn huyện trong mùa mưa bão năm 2021
337/TB-UBND 16-08-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Vân - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân nguồn vốn các công trình XDCB và quyết toán các công trình h
123/GM-UBND 12-08-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Tổ chức họp trực tuyến với tỉnh về công tác phòng chống Covid-19 7h30 13/8
889/UBND-VP 12-08-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Rà sát bà con Phú Ninh dang sinh sống, học tập , làm việc tại Tp Đà Nẵng không có chỗ ở ổn định, đâng gặp khó khăn, có nguyên vọng về quê
(Tổng số trang: 235) Đầu Trước .. 2 3 4 5 6 .. Tiếp Cuối