Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
344/TB-UBND 01-11-2013 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Đặng Bá Dự - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng
324/TB-UBND 30-10-2013 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Huỳnh Tấn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 28/10/2013
341/TB-UBND 30-10-2013 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Huỳnh Tấn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với BQL DA ĐTXD về tình hình thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm...
113/BCĐ 28-10-2013 Phòng VH&TT V/v xếp lịch phúc tra công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2013
41/LCT 25-10-2013 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 28/10-01/11/2013
333/TB-UBND 23-10-2013 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Huỳnh Tấn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 21/10/2013
334/TB-UBND 23-10-2013 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Đặng Bá Dự - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo công tác bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng công trình Thao trường tổng hợp và Trung tâm huấn luyện d
335/TB-UBND 23-10-2013 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ
374/GM-UBND 22-10-2013 VP HĐND-UBND huyện Hội nghị trực tuyến đánh giá Đề án quản lý chất thải rắn nông thôn tỉnh Quảng Nam
40/LCT 19-10-2013 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 21-25/10/2013
330/TB-UBND 17-10-2013 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Đặng Bá Dự - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo đánh giá đầu tư dự án hệ thống thoát nước tại khu TTHC xã Tam Lãnh
327/TB-UBND 14-10-2013 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Huỳnh Tấn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000 khu trung tâm thị trấn Phú Thịnh
39/LCT 11-10-2013 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 14-18/10/2013
321/TB-UBND 09-10-2013 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Huỳnh Tấn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tình hình KTXH-ANQP quý III, 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2013
319/T-UBND 08-10-2013 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp thông qua Đề án ứng dụng CNTT phục vụ CCHC theo cơ chế một cửa huyện Phú Ninh
109/VH&TT 07-10-2013 Phòng VH&TT v/v cử cán bộ tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn TDTT năm 2013
38/LCT 04-10-2013 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 07-11/10/2013
312/TB-UBND 01-10-2013 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Huỳnh Tấn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo nội dung liên quan đến tình hình ANTT tại Tam Lãnh và phương án xây dựng trụ sở Đồn Công an Tam Lãnh
37/LCT 27-09-2013 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 30/9-04/10/2013
1015/UBND-VP 26-09-2013 VP HĐND-UBND huyện V/v giải quyết kiến nghị xin xây dựng cổng ngõ, tường rào nhà văn hóa thôn Phú Mỹ, xã Tam Đàn
(Tổng số trang: 235) Đầu Trước .. 231 232 233 234 235 Tiếp Cuối