Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
402/TB-UBND 19-06-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Đạo-PCT UBND huyện tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong thi công đường cao tốc ĐN-QN đoạn qua địa bàn xã Tam Thành
725/UBND-VP 19-06-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v tổ chức hoạt động hè,Chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2017
96/KH-BCĐ 19-06-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Tổ chức các hoạt động hè huyện Phú Ninh năm 2017
404/TB-UBND 19-06-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Lê Văn Ninh-PCT UBND huyện tại buổi trực báo về công tác chính sách trên địa bàn huyện
403/TB-UBND 19-06-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp về chuẩn bị nội dung đối thoại với nhân dân thị trấn Phú Thịnh
719/UBND-LĐTBXH 19-06-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v thực hiện chăm sóc người có công cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện
698/UBND-VP 16-06-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v tăng cường công tác phòng cháy,chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn huyện
695/UBND-VP 16-06-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v cấp thẻ BHYT năm 2017 đối với người thuộc hộ nghèo đa chiều do thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản
694/UBND-VP 16-06-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình số 22-CTr/Tu ngày 29/01/2013 của Tỉnh ủy
40/NV 16-06-2017 phòng nội vụ veef việc thông báo đăng ký danh sách tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2017
697/UBND-VP 16-06-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v thực hiện chỉ đạo của TTHU về cải cách thủ tục hành chính trong xây dựng cơ bản
400/TB-UBND 16-06-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v giới thiệu chức danh,chữ ký của Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Phú Ninh
197/GM-UBND 16-06-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng,chống thiên tai,biến đổi khí hậu và tìm kiếm cứu nạn năm 2016
22/LCT 16-06-2017 CV VP HĐND-UBND LỊCH CÔNG TÁC tuần số 22/LCT (Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 23/6/2017)
703/UBND-VP 16-06-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v kiểm tra, xử lý sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản QPPL
399/TB-UBND 15-06-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình giải quyết đơn thư trên địa bàn huyện
687/UBND-VP 15-06-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
39/NV 14-06-2017 phòng nội vụ về việc thông báo học lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
679/UBND-VP 14-06-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v đoàn tổ chức IC đến làm việc tại huyện
195/GM-UBND 14-06-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Làm việc với công ty TNHH MTV Lâm Quốc Thịnh
(Tổng số trang: 92) Đầu Trước 1 2 3 4 5 .. Tiếp Cuối