Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
224/BC-UBND 24-11-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện (TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI)Trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI và các kiến nghị được UBND huyện ghi nhận trong năm 2017
45/LCT 24-11-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện LỊCH CÔNG TÁC tuần số 45, ngày 24/11/2017 (Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017)
225/BC-UBND 24-11-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện (TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI)Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri năm 2017
673/TB-UBND 23-11-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Văn-PCT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác khuyến công năm 2017 và đề tài Xây dựng hệ thống GIS-hỗ trợ thông tin xúc tiến đầu tư t
674/TB-UBND 23-11-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Văn-PCT UBND huyện tại buổi làm việc với Trung tâm Phát triển cụm CN-TM&DV huyện
1574/UBND-VP 23-11-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v dự buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
675/TB-UBND 23-11-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Đao-PCT UBND huyện tại cuộc họp giải quyết vướng mắc liên quan đến trường hợp khiếu nại của ông Huỳnh Thúc Chiên,thôn 8,xã Tam Thành,huyện Phú Ninh
1566/UBND-KT&HT 22-11-2017 Phòng KT-HT Về việc tăng cường công tác quản lý TTXD trên địa bàn huyện Phú Ninh năm 2017 (Gửi UBND các xã, thị trấn)
27/BCHPCTT&TKCN 21-11-2017 Phòng NN VV chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn kéo dài
672/TB-UBND 21-11-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v dừng khảo sát đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, khu dân cư NTMKM theo Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 14/11/2017 của UBND huyện
402/GM-UBND 21-11-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Làm việc với Công ty CP gỗ OKAL Quảng Nam v/v đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gỗ ván ép định hình OKAL
403/GM-UBND 21-11-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù,giai đo
1552/UBND-VP 21-11-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v báo cáo kết quả thực hiện kiểm tra,đánh giá,xếp loại "Cộng đồng học tập " cấp xã năm 2017
1553/UBND-VP 21-11-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v tăng cường công tác phòng,chống đuối nước trẻ em trong mùa mưa,bão,lũ
401/GM-UBND 21-11-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Họp nghe báo cáo tiến độ GPMB dự án nâng cấp, mở rộng QL1A và thông qua dự án KDC-TĐC QL1A vệt 52m
399/GM-UBND 20-11-2017 Phòng NN Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2017, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2018, triển khai sản xuất vụ ĐÔng Xuân 2017-2018
26/BCH PCTT&TKCN 17-11-2017 Phòng NN V/v Chủ động ứng phó với đợt mưa lớn từ ngày 19/11/2017 và diễn biến ATNĐ trên biển Đông
44/LCT 17-11-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện LỊCH CÔNG TÁC tuần 44/LCT ngày 17/11/2017 (Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017)
318/KT&HT 17-11-2017 Phòng KT-HT Về việc khảo sát, thống kê số lượng trụ điện, trụ viễn thông cần chỉnh trang, di dời (Gửi UBND các xã, thị trấn)
668/TB-UBND 17-11-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Văn-PCT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình hệ thống cây xanh trên dải phân cách đường Phan Châu Trinh,thị trấn Phú Thịnh
(Tổng số trang: 110) Đầu Trước 1 2 3 4 5 .. Tiếp Cuối