Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
3965/QĐ-UBND 25-10-2019 Phòng NN VV ban hành Quy chế đánh giá và xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
3964/QĐ-UBND 24-10-2019 Phòng VH&TT Về củng cố Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc BCĐ phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Phú Ninh
97/PNV 24-10-2019 phòng nội vụ về việc hoàn chỉnh hồ sơ công chức theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới
1172/UBND-VP 23-10-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Thông báo điều chỉnh Lịch coogn tác tuần số 40/LCT ngày 18/10/2019 của UBND huyện
164/KH-UBND 23-10-2019 phòng nội vụ về việc tổ chức lớp tập huấn luật Quốc phòng An ninh 2018 và các văn bản quy định chi tiết thi thành
284-TB-UBND 23-10-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Kl của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh- BTHU, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 21/10/2019
96/NV 23-10-2019 phòng nội vụ về việc thông báo tập huấn luật Quốc phòng năm 2018 và các văn bản quy định chi tiết thi hành
40/LCT (ĐIỀU CHỈNH) 22-10-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 40/LCT(ĐC) NGÀY 22/10/2019 CỦA UBND HUYỆN
1161/UBND -NV 22-10-2019 phòng nội vụ V/v thực hiện một số nội dung theo hướng dẫn số 5965/HD-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 07/10/2019
1169/UBND-VP 22-10-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Cho ý kiến về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri từ năm 2016 đến nay
23/PC-BCH 18-10-2019 Phòng NN Phân công CÁC THÀNH VIÊN BCHPCTT trực PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO THÁNG 10
1098/UBND-NN&PTNT 16-10-2019 Phòng NN VV lập thủ tuch hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định 42/NĐ-CP của Chính phủ
218/GM-UBND 15-10-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Tổ chức đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, các mặt công tác của UBND huyện trong quý III và 9 tháng đầu năm
39/LCT(ĐIỀU CHỈNH) 14-10-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần số 39/LCT ngày 11/10/2019 của UBND huyện (ĐIỀU CHỈNH)
215/GM 14-10-2019 Vp Điều Phối Nông thôn mới Họp thông qua phương án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu Tam Thái
217/GM-UBND 14-10-2019 Phòng NN GM: Họp trực tuyến với các địa phương để sơ kết đánh giá công tác PCDB DTLCP trong 4 tháng vừa qua và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian đến; kết quả thực hiện Chương trình quốc gia kh
24/BCHPCTT&TKCN 14-10-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện chủ động ứng phó vơi ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với đới gió Đông trên cao
241/TNMT 11-10-2019 Phòng Tài Nguyên Môi Trường V/v triển khai lịch thu gom rác thải nguy hại đồng ruộng (đợt 2 năm 2019) trên địa bàn huyện Phú Ninh. (Gửi UBND các xã, thị trấn)
181/BC 11-10-2019 Vp Điều Phối Nông thôn mới Tình hình kiểm tra, đánh giá lại đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM sau 5 năm kể từ ngày được công nhận
160/KH 11-10-2019 Vp Điều Phối Nông thôn mới Vv kiểm tra đánh giá lại các tiêu chí NTM theo Quyết định 756/QĐ - UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh đối với các xã Tam An, Tam phước, Tam Thành phục vụ công nhận sau 5 năm kể từ ngày được công nhận
(Tổng số trang: 179) Đầu Trước 1 2 3 4 5 .. Tiếp Cuối