Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
250/GM-UBND 26-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Giấy mời họp 6 tháng đầu năm
63/GM-UBND 26-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017,đề ra giải pháp khắc phục các tồn tại,hạn chế trong việc tiếp nhận,trả kết quả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huy
442/TB-UBND 26-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về Phương án đầu tư Trạm bơm Long Sơn xã Tam Đại
53/NV 21-07-2017 phòng nội vụ Về việc xác định khung năng lực theo Đề án vị trí việc làm
26/LCT 21-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện LỊCH CÔNG TÁC tuần số 27/LCT ngày 21/7/2017 (Từ ngày 24/7/2017 đến ngày 28/7/2017)
52/NV 20-07-2017 phòng nội vụ về việc đăng ký danh sách học lớp bồi dưỡng Đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016- 2021
896/UBND-VP 20-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v tổng kết Luật Dân quân tự vệ năm 2009
900/UBND-VP 20-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo phong cách của Bác
439/TB-UBND 20-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Đạo-PCT UBND huyện tại cuộc họp trực báo sản xuất nông nghiệp vụ Hè thu năm2017
253/GM-UBND 20-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Tổ chức họp BDD Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Ninh để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ quý III
246/GM-UBND 18-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá công tác chỉ đạo,điều hành,tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm,triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
247/GM-UBND 18-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Làm việc với Sở NN&PTNT về trạm bơm Long Sơn-xã Tam Đại
875/UBND-VP 18-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v giải quyết việc xin khai thác gỗ rừng trồng
874/UBND-VP 18-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v triển khai thực hiện Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ
246/GM-UBND 18-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Trực tuyến hội nghị 6 tháng
436/TB-UBND 18-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 17/7/2017
435/TB-UBND 18-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Văn-PCT UBND huyện kiêm Trưởng đoàn Kiểm tra liên ngành chống thất thu thuế trên lĩnh vực hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn huyện tại cuộc họp để nghe b
248/GM-UBND 18-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Tổ chức lễ viếng,dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện,các di tích lịch sử trên địa bàn huyện
26/LCT 17-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện LỊCH CÔNG TÁC tuần số 26/LCT ngày 17/7/2017, điều chỉnh, bổ sung (Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 21/7/2017)
49/NV 17-07-2017 phòng nội vụ về việc thông báo học lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về kỹ thuật và kỹ năng viết tin, bài phát thanh
(Tổng số trang: 97) Đầu Trước 1 2 3 4 5 .. Tiếp Cuối