Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
468/UBND-VP 29-04-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Đôn đốc Thực hiện báo cáo kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông (lần thứ 2)
82/NN&PTNT 29-04-2020 Phòng NN Khẩn trương lập hồ sơ minh chứng công nhận lại sau 5 năm các tiêu chí trên lĩnh vực NN&PRNT
795/TB-UBND 29-04-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Lê Văn Ninh-PCT UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 27/4/2020
214/KH-GDĐT 28-04-2020 Phòng Giáo dục Kế hoạch phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020-2025
452/UBND-VP 28-04-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện TRiển khai Công văn số 2326/UBND-KGVX ngày 26/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam
453/UBND-VP 28-04-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2020
445/UBND-VP 27-04-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
75/GM-UBND 27-04-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến với tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
38/LĐTBXH 24-04-2020 Phòng Lao động V/v lập danh sách mộ liệt sĩ hiện án táng tại nghĩa trang gia tộc.
787/TB-UBND 24-04-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Nghỉ lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5/2020
75/NN&PTNT 24-04-2020 Phòng NN Vv báo cáo tình hình chăn nuôi lợn
439/UBND-LĐTBXH 24-04-2020 Phòng Lao động Xây dựng kế hoạch, rà soát, lập danh sách chấm trùng để kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.
16/LCT 24-04-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần số 16/LCT ngày 24/04/2020 của UBND huyện (từ ngày 27/4/2020 đến ngày 08/5/2020)
434/UBND-LĐTBXH 23-04-2020 Phòng Lao động V/v rà soát danh sách nhà ở theo Quyết định số 3584/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam
100/TNMT 23-04-2020 Phòng Tài Nguyên Môi Trường V/v triển khai lịch thu gom rác thải nguy hại đồng ruộng (đợt 1/2020) trên địa bàn huyện Phú Ninh (gửi UBND các xã, thị trấn)
436/UBND-VP 23-04-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
1259/QĐ-UBND 23-04-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
437/UBND-VP 23-04-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện
784/TB-UBND 22-04-2020 phòng nội vụ Kết quả nâng lương trước thời hạn năm 2019
786/TB-UBND 22-04-2020 phòng nội vụ về việc xét tuyển viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non phổ thông công lập năm 2020 của UBND huyện Phú Ninh
(Tổng số trang: 199) Đầu Trước 1 2 3 4 5 .. Tiếp Cuối