Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
161/UBND-BCĐ 05-03-2019 Vp Điều Phối Nông thôn mới về việc góp ý Chương trình công tác năm 2019 của BCĐ các Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện
134/KH-GDĐT 05-03-2019 Phòng Giáo dục Kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí trường học, tiêu chí giáo dục và đào tạo năm 2019
28/KH-UBND 05-03-2019 Phòng NN KH: Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2019
163/UBND-NN&PTNT 05-03-2019 Phòng NN VV tập trung diệt chuột, phòng trừ dịch hại trên cây trồng từ nay đến cuối vụ ĐÔng Xuân 2018-2019 và phòng, chống hạn vụ Đông Xuân 2018-2019
07/LCT 04-03-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần số 07/LCT ngày 01/3/2019 của UBND huyện (có điều chỉnh phần màu đỏ)
155/UBND-VPĐPNTM 04-03-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Về việc xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM năm 2019
58/TB-UBND 04-03-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Đạo - PCT U*BND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình giải quyết đơn thư trên địa bàn huyện
27/KH-UBND 04-03-2019 Phòng NN KH: Phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện Phú Ninh năm 2019
59/TB-UBND 04-03-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Văn - P. Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp phân bổ kế hoạch Bê tông hóa GTNT năm 2019
20/KH-UBND 01-03-2019 Phòng VH&TT Kế hoạch phát động ngày chạy olympic 2019
152/UBND-VHTT 01-03-2019 Phòng VH&TT Đề nghị báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của bộ chính trị.
635/QĐ-UBND 01-03-2019 phòng nội vụ Về việc ban hành Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn huyện Phú Ninh
145/UBND-TCKH 27-02-2019 Phòng tài chính V/v xử lý nợ XDCB bao gồm nợ thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
145/UBND-TCKH 27-02-2019 Phòng tài chính V/v xử lý nợ XDCB bao gồm nợ thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
19/NV 25-02-2019 phòng nội vụ về việc thông tin tuyển sinh các lớp Cao học
31/GM-UBND 22-02-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
06/LCT 22-02-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần số 06/LCT ngày 22/02/2019 của UBND huyện (Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/3/2019)
01/TTra 22-02-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Đề nghị báo cáo công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn trong quý I/2019
128/UBND-CCN 22-02-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngay 04/5/2009 của tỉnh ủy Quảng Nam tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 (khóa XIX) về xây dựng, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh
131/UBND-VPĐP 22-02-2019 Vp Điều Phối Nông thôn mới Vv xây dựng kế hoạch duy trì, nâng chuẩn huyện nong thôn mới năm 2019
(Tổng số trang: 155) Đầu Trước 1 2 3 4 5 .. Tiếp Cuối