Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
02/GTT-HĐND 23-10-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Triệu tập Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI
42/GM-HĐND 23-10-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Dự kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XI
623/TB-UBND 23-10-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 22/10/2018
105/CCN 23-10-2018 Trung tâm phát triển CCN Góp ý dự thảo Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực Hiện thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án đầu tư Nhà nước không thu hồi đất
1216/UBND-NV 23-10-2018 phòng nội vụ về việc tặng Huân chương Độc lập hạng ba cho gia đình có con duy nhất là liệt sĩ
620/TB-UBND 23-10-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của Đ/c Nguyễn Phi Thạnh - CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình giải quyết đơn thư trên địa bàn huyện
40/LCT 22-10-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 40/LCT NGÀY 22/10/2018 CỦA UBND HUYỆN (CÓ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG)
619/TB-UBND 22-10-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của Đ/c Nguyễn Đạo - PCT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch mở đường lâm nghiệp và giải quyết việc cấp GCNQSDĐ cho các trường hợp di dân tại thôn Cẩm Long - Tam Lộc
105/CCN 22-10-2018 Trung tâm phát triển CCN Góp ý dự thảo Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án đầu tư Nhà nước không thu hồi đất(Gửi TNMT, Tư pháp, VP HĐND-UBND, TT P
1195/UBND-NN&PTNT 19-10-2018 Phòng NN VV lựa chọn nhà thầu các công trình thuộc danh mục thực hiện theo cơ chế đặc thù trong chương trình MTQG
70/KH-HĐND 19-10-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XI
1203/UBND-VP 19-10-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Về việc giao nhiệm vụ giải quyết kiến nghị của cử tri sau giờ họp thứ 8, trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XI
1190/UBND-KT&HT 17-10-2018 Phòng KT-HT Về việc hướng dẫn xét công nhận sáng kiến năm 2018
148/VHTT 16-10-2018 Phòng VH&TT V/v tuyên truyền ngày Pháp luật VN
1188/UBND-KT&HT 16-10-2018 Phòng KT-HT Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATTP tại các chợ trên địa bàn huyện (Gửi UBND các xã, thị trấn)
1189/UBND-KT&HT 16-10-2018 Phòng KT-HT Về việc đề xuất nghiên cứu, đăng ký thực hiện đề tài KH&CN năm 2019
39/LCT 15-10-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 39/LCT NGÀY 15/10/2018 CỦA UBND HUYỆN (TỪ NGÀY 15/10/2018 ĐẾN NGÀY 19/10/2018)(Có điều chỉnh, bổ sung phần màu đỏ)
93/NV 15-10-2018 phòng nội vụ Tham gia học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2018
3823/QĐ-UBND 15-10-2018 Phòng NN VV điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình MTQG XDNTM giai đoạn 2018-2020
618/TB-UBND 12-10-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Đạo -Phó chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo dự án sản xuất "Dưa hấu Kỳ Lý' theo hướng liên kết chuỗi giá trị gắn với tiêu chí sản phẩm
(Tổng số trang: 143) Đầu Trước 1 2 3 4 5 .. Tiếp Cuối