Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
923/UBND-NN&PTNT 18-08-2021 Phòng NN về việc góp ý dự thảo Nghị quyết quy định về bố trí nhân viên Thú y xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh QUảng Nam
30/LCT 17-08-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần số 30/LCT ngày 13/8/2021 của HĐND&UBND huyện (ĐIỀU CHỈNH LẦN 2, ND thứ 6)
70/VHTT 17-08-2021 Phòng VH&TT TUYÊN TRUYỀN TRỰC QUAN CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG THÁNG 8-9 NĂM 2021
338/TB-PCTT&TKCN 17-08-2021 Phòng NN Phân công thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Ninh
919/UBND-NN&PTNT 17-08-2021 Phòng NN Về việc đăng ký nhu cầu tập huấn cho lục lượng bảo vệ rừng chuyên trách
132/NN&PTNT 16-08-2021 Phòng NN Về việc báo cáo danh mục công trình phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiêu tiên tiến, tiết kiệm nước giai đoạn 2021 - 2025 (lần 2)
906/UBND-KT&HT 16-08-2021 Phòng KT-HT Về việc đảm bảo an toàn cho công trình giao thông, công trình công cộng, nhà ở và các công trình đang xây dựng trên địa bàn huyện trong mùa mưa bão năm 2021
337/TB-UBND 16-08-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Vân - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân nguồn vốn các công trình XDCB và quyết toán các công trình h
123/GM-UBND 12-08-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Tổ chức họp trực tuyến với tỉnh về công tác phòng chống Covid-19 7h30 13/8
889/UBND-VP 12-08-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Rà sát bà con Phú Ninh dang sinh sống, học tập , làm việc tại Tp Đà Nẵng không có chỗ ở ổn định, đâng gặp khó khăn, có nguyên vọng về quê
890/UBND-VP 12-08-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Rà soát các cơ sở để trưng dụng làm cơ sở cách ly tạp trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19
4837/QĐ-UBND 12-08-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Cho phép một số hoạt động trêm địa bàn huyện Phú Ninh được phép hoạt động trở lại
4843/QĐ-UBND 12-08-2021 Phòng NN Về việc củng cố Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Ninh
885/UBND-VP 11-08-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở làm việc HĐND,UBND huyện
881/UBND-VP 11-08-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện giao
29/LCT 10-08-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần số 29/LCT ngày 06/8/2021 của HĐND&UBND huyện (CÓ ĐIỀU CHỈNH)
01/TB-NV 10-08-2021 phòng nội vụ Thông báo giới thiệu chữ ký của ông Nguyễn Ngọc Trung Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Phú Ninh
877/UBND-VP 10-08-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Sữa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ trên địa bàn huyện Phú Ninh
861/UBND-VP 06-08-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Tăng cường công tác giám sát các trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
406/KT&HT 05-08-2021 Phòng KT-HT Về việc giới thiệu các văn bản mới quy định về công tác đầu tư xây dựng có hiệu lực trong năm 2021
(Tổng số trang: 233) Đầu Trước 1 2 3 4 5 .. Tiếp Cuối