Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
335/GM-UBND 22-09-2017 Nông thôn mới GM họp trực tuyến NTM 9 tháng năm 2017 (BCĐ huyện:Công An, Giáo dục, Y tế, Truyền thanh, TNMT, KTHT, Tài chính, Nội vụ, VHTT, Tư pháp, LĐTBXH, NN&PTNT. BQL DA và Thành phần ở xã)
129/HD-BCĐ 22-09-2017 Phòng VH&TT Hướng dẫn tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
537/TB-UBND 22-09-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Văn-PCT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo quy hoạch phân khu 1/2000 điều chỉnh,mở rộng khu trung tâm xã Tam Dân và đề cương nhiệm vụ quy hoạch vùng huyện
536/TB-UBND 22-09-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Văn-PCT UBND huyện chủ trì cuộc họp thông qua báo cáo kinh tế-kỹ thuật điều chỉnh,bổ sung công trình:Nâng cấp,cải tạo chợ Quán Rường
1337/UBND-NV 21-09-2017 phòng nội vụ v/v chuẩn bị nội dung và điều kiện phục vụ công tác kiểm tra cải cách hành chính năm 2017
334/GM-UBND ngày 20/9/2017 21-09-2017 Nông thôn mới Mời họp thông qua kế hoạch thực hiện tiêu chí huyện NTM (Phòng VH-TT, Y tế, TT VH-TT huyện)
73/NV 21-09-2017 phòng nội vụ Về việc góp ý Đề án vị trí việc làm
1329/UBND-NV 20-09-2017 phòng nội vụ v/v một số nội dung liên quan đến thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
534/TB-UBND 20-09-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Văn-PCT tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án OFID đoạn từ ĐH 9 đến huyện Tiên Phước và đường ĐH 5
138/KH-UBND 19-09-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kiểm tra danh hiệu văn hóa
35/LCT 18-09-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện LỊCH CÔNG TÁC (điều chỉnh)tuần số 35, điều chỉnh, bổ sung nội dung họp ngày Thứ 3 (Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017)
326/GM-UBND 18-09-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kế hoạch tổ chức game show "Quê mình xứ Quảng"
1316 15-09-2017 phòng nội vụ v/v nhận hiện vật cấp lại, cấp đổi khen thưởng trong kháng chiến
1316/UBND-TĐKT 15-09-2017 phòng nội vụ v/v nhận hiện vật cấp lại, cấp đổi khen thưởng Trong kháng chiến
1316/UBND-TĐKT 15-09-2017 phòng nội vụ v/v nhận hiện vật cấp lại, cấp đổi khen thưởng trong kháng chiến
1316/UBND-TĐKT 15-09-2017 phòng nội vụ Về việc nhận hiện vật cấp lại, cấp đổi trong kháng chiến
01/CĐ-BCB 14-09-2017 Phòng NN Chủ động phòng chống cơn bão số 10
530/TB-UBND 14-09-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 11/9/2017
1311/UBND-KT&HT 14-09-2017 Phòng KT-HT Về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện
1282/UBND-VPĐPNTM ngay 8/9/2017 13-09-2017 Nông thôn mới Cv về chuẩn bị nội dung, điều kiện làm việc với tỉnh kiểm tra nợ, vốn đối ứng, tiến độ thực hiện xây dựng NTM tại Tam Lộc, Tam Lãnh
(Tổng số trang: 103) Đầu Trước 1 2 3 4 5 .. Tiếp Cuối