Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
177/Gm-UBND 02-06-2015 VP HĐND-UBND huyện Giấy mời họp nghe báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch nông thôn mới 2015
335/TB-UBND 02-06-2015 Văn thư UBND huyên Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh- CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 01/6/2015
19/LCT 01-06-2015 CV VP HĐND-UBND Lịch công tác tuần từ ngày 01-05/6/2015 (lịch chính thức)
61/GM-VHTT 01-06-2015 Phòng VH&TT Giấy mời họp giao ban lĩnh vực VHTT
328/Tb-UBND 29-05-2015 Văn thư UBND huyên Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự- PCT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch bàn giao đất rừng
332//TB-UBND 29-05-2015 Văn thư UBND huyên Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự- PCT UBND huyện tại buổi kiểm tra thực địa và họp Tổ công tác...
323/Tb-UBND 27-05-2015 Văn thư UBND huyên Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự- PCT UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng
322/TB-UBND 27-05-2015 Văn thư UBND huyên Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh- CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai xây dựng NTM năm 2015 xã Tam Lãnh
1441/QĐ-UBND 26-05-2015 VP HĐND-UBND huyện QĐ phê duyệt kế hoạch đầu tư kiên cố kênh mương năm 2015(đợt 2)
320/TB-UBND 26-05-2015 Văn thư UBND huyên Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh- CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai xây dựng NTM năm 2015 xã Tam Lộc
18/LCT 25-05-2015 CV VP HĐND-UBND Lịch công tác tuần từ ngày 25-29/5/2015 (chính thức)
319/TB-UBND 25-05-2015 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh- CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cầu Ông Thủ...
65/KH-UBND 25-05-2015 Phó CT UBND huyện - Lê Văn Ninh KH triển khai thực hiện Chương trình số 33/CTr/HU...
59/VHTT 22-05-2015 Phòng VH&TT V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch
60/VH&TT 22-05-2015 Phòng VH&TT V/v tuyên truyền Đại lễ Phật Đản năm 2015
315/TB-UBND 22-05-2015 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự- PCT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo thực hiện công tác quản lý Nhà nước về Khoa học và Công nghệ
449/UBND-VP 19-05-2015 Văn thư UBND huyên V/v tổ chức hoạt động hè, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2015
1380/QĐ-UBND 19-05-2015 Chủ tịch UBND huyện Quyết định thành lập BCĐ hoạt động hè huyện Phú Ninh năm 2015
164/GM-UBND 19-05-2015 VP HĐND-UBND huyện Giấy mời họp BCĐ hoạt động hè năm 2015
163/GM-UBND 19-05-2015 VP HĐND-UBND huyện Giấy mời họp báo cáo kế hoạch thực hiện BHYT
(Tổng số trang: 202) Đầu Trước .. 175 176 177 178 179 .. Tiếp Cuối