Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
26/LCT 12-07-2013 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 15-20/7/2013
tin tuần 12-07-2013 VP HĐND-UBND huyện TIN TUAN
25/LCT 05-07-2013 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 08-12/7/2013
tin tuần 05-07-2013 VP HĐND-UBND huyện tin tuần
TT 01-07-2013 VP HĐND-UBND huyện Tin tuần từ ngày 1/7 đến ngày 5/7 năm 2013
24/LCT 28-06-2013 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 01-05/7/2013
tin tuần 28-06-2013 VP HĐND-UBND huyện tin tuần
23/LCT 21-06-2013 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 24/6/2013 đến 28/6/2013
61/VH&TT 31-05-2013 Phòng VH&TT V/v tuyên truyền "Festival Di sản Quảng Nam" lần thứ V năm 2013
01/2011/TT-BNV 19-11-2011 Văn thư HĐND-UBND huyện Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
(Tổng số trang: 143) Đầu Trước .. 141 142 143