Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
32/VHTT 18-03-2014 Phòng VH&TT V/v tham gia cuộc thi sáng tác kịch bản về chủ đề Phòng, chống ma túy 2014
64/TB-UBND 18-03-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Huỳnh Tấn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 17/03/2014
66/TB-UBND 18-03-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Đặng Bá Dự - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp thông qua phương án tái định cư (TĐC) đối với các hộ bị giải tỏa nhà ở tại Khu dân cư phố chợ...
63/Tb-UBND 17-03-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Đặng Bá Dự - Phó CT UBND huyện tại buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Tam An...
09/LCT 14-03-2014 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 17-21/3/2014
59/TB-UBND 14-03-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Đặng Bá Dự - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ và giải pháp thúc đẩy giải phóng mặt bằng dự án mỡ rộng quốc lộ 1A...
56/TB-UBND 12-03-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Huỳnh Tấn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 10/03/2014
30/HD-VHTT 12-03-2014 Phòng VH&TT Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong tháng 3 và quý II, năm 2014
262/UBND-VP 11-03-2014 VP HĐND-UBND huyện V/v điều chỉnh lịch công tác tuần số 08/LCT..
83/UBND-VP 08-03-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp thông qua phương án chi tiết triển khai đầu tư đường DDT615 đoạn đầu tuyến
22/BC-UBND 04-03-2014 VP HĐND-UBND huyện Tình hình thực hiện công tác tháng 01 và tháng 02; nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 năm 2014
42/TB-UBND 04-03-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp UBND huyện ngày 28/02/2014
07/LCT 28-02-2014 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 03-07/3/2014
39/TB-UBND 28-02-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp thông qua kế hoạch, chương trình chi tiết tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm sự kiện đấu tranh Chiên Đàn...
717/QD-UBND 27-02-2014 phòng nội vụ Ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn
36/TB-UBND 26-02-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Huỳnh Tấn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 24/02/2014
35/TB-UBND 26-02-2014 VP HĐND-UBND huyện KL của đ/c Đặng Bá Dự - PCT UBND huyện tại buổi làm việc với BCHQS tỉnh...
06/LCT 21-02-2014 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 24-28/02/2014
28/TB-UBND 20-02-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Huỳnh Tấn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 18/02/2014
37/GM-UBND 17-02-2014 VP HĐND-UBND huyện Họp thông qua dự thảo Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND
(Tổng số trang: 146) Đầu Trước .. 138 139 140 141 142 .. Tiếp Cuối