Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
328/Tb-UBND 29-05-2015 Văn thư UBND huyên Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự- PCT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch bàn giao đất rừng
332//TB-UBND 29-05-2015 Văn thư UBND huyên Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự- PCT UBND huyện tại buổi kiểm tra thực địa và họp Tổ công tác...
323/Tb-UBND 27-05-2015 Văn thư UBND huyên Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự- PCT UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng
322/TB-UBND 27-05-2015 Văn thư UBND huyên Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh- CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai xây dựng NTM năm 2015 xã Tam Lãnh
1441/QĐ-UBND 26-05-2015 VP HĐND-UBND huyện QĐ phê duyệt kế hoạch đầu tư kiên cố kênh mương năm 2015(đợt 2)
320/TB-UBND 26-05-2015 Văn thư UBND huyên Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh- CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai xây dựng NTM năm 2015 xã Tam Lộc
18/LCT 25-05-2015 CV VP HĐND-UBND Lịch công tác tuần từ ngày 25-29/5/2015 (chính thức)
319/TB-UBND 25-05-2015 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh- CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cầu Ông Thủ...
65/KH-UBND 25-05-2015 Phó CT UBND huyện - Lê Văn Ninh KH triển khai thực hiện Chương trình số 33/CTr/HU...
59/VHTT 22-05-2015 Phòng VH&TT V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch
60/VH&TT 22-05-2015 Phòng VH&TT V/v tuyên truyền Đại lễ Phật Đản năm 2015
315/TB-UBND 22-05-2015 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự- PCT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo thực hiện công tác quản lý Nhà nước về Khoa học và Công nghệ
449/UBND-VP 19-05-2015 Văn thư UBND huyên V/v tổ chức hoạt động hè, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2015
1380/QĐ-UBND 19-05-2015 Chủ tịch UBND huyện Quyết định thành lập BCĐ hoạt động hè huyện Phú Ninh năm 2015
164/GM-UBND 19-05-2015 VP HĐND-UBND huyện Giấy mời họp BCĐ hoạt động hè năm 2015
163/GM-UBND 19-05-2015 VP HĐND-UBND huyện Giấy mời họp báo cáo kế hoạch thực hiện BHYT
17/LCT 18-05-2015 CV VP HĐND-UBND Lịch công tác tuần từ ngày 18-22/5/2015 (lịch chính thức)
159/GM-UBND 18-05-2015 Văn thư UBND huyên Giấy mời họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai xây dựng NTM
214/KH-HĐTS 18-05-2015 Phòng Giáo dục Kế hoạch tổ chức tuyển sinh lớp 6 vào trường THCS chất lượng cao năm học 2015-2016
277/TB-UBND 18-05-2015 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh- CT UBND huyện tại cuộc nghe báo cáo tiến độ dự án OFID
(Tổng số trang: 165) Đầu Trước .. 138 139 140 141 142 .. Tiếp Cuối