Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
75/VP 03-07-2014 VP HĐND-UBND huyện V/v giới thiệu Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV
66/HD-VHTT 02-07-2014 Phòng VH&TT Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý III năm 2014
192/TB-UBND 02-07-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Đặng Bá Dự - Phó CT UBND huyện tại buổi kiểm tra và họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặc bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn
192/TB-UBND 02-07-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Đặng Bá Dự - Phó CT UBND huyện tại buổi kiểm tra và họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặc bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn
189/TB-UBND 01-07-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 30/6/2014
190/TB-UBND 01-07-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Đặng Bá Dự - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo phương án tái định cư dự án Khu dân cư phố chợ Trung tâm huyện Phú Ninh
191/TB-UBND 01-07-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Đặng Bá Dự - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng công trình khu dân cư-tái định cư Chợ Lò...
187/TB-UBND 30-06-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - CT UBND huyện tại cuộc họp BCĐ Chương trình MTQG XD NTM...
180/TB-UBND 27-06-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - CT UBND huyện tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB dự án đường cao tốc...
23/LCT 27-06-2014 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 30/6-04/7/2014
63/VHTT 26-06-2014 Phòng VH&TT V/v phối hợp, tham gia xây dựng kế hoạch củng cố hoạt động điểm Bưu điện văn hóa xã.
181/Tb-UBND 25-06-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ 23/6/2014
184/TB-UBND 25-06-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Vũ Nguyễn - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình KTQĐ 6 tháng đầu năm 2014
185/TB-UBND 25-06-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Đặng Bá Dự - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp Tổ công tác xử lý vướng mắc trong công tác GPMB...
22/LCT 23-06-2014 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần của HĐND-UBND huyện từ ngày 23-27/6/2014
752/UBND-VP 20-06-2014 Phòng VH&TT V/v chuẩn bị nội dung làm việc với Tổ công tác khảo sát tình hình thực hiện Đề án 500
178/Tb-UBND 19-06-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Đặng Bá Dự - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp thông qua báo cáo kinh tế - Kỹ thuật Khu tái định cư Kỳ Lý, xã Tam Đàn....
751/UBND-VP 19-06-2014 VP HĐND-UBND huyện V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định đánh giá và xét công nhận xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
744/UBND-VP 18-06-2014 VP HĐND-UBND huyện V/v thực hiện Nghị định của Chính phú, Thông tư của Thanh tra Chính phủ ...
172/TB-UBND 16-06-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế năm 2014
(Tổng số trang: 151) Đầu Trước .. 138 139 140 141 142 .. Tiếp Cuối