Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
90/UBND-VP 08-08-2014 VP HĐND-UBND huyện V/v tham gia góp ý dự thảo diễn văn kỷ niệm 60 năm ...
86/VHTT 08-08-2014 Phòng VH&TT V/v hoàn thiện cơ sở vật chất tiếp nhận Dự án BMGF-VN
256/TB-UBND 08-08-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ Khai thác quỹ đất năm 2014
254/TB-UBND 07-08-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 07/8/2014
84/VHTT 06-08-2014 Phòng VH&TT V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch
248/TB-UBND 04-08-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án: OFID....
28/LCT 01-08-2014 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 04-08/8/2014
242/TB-UBND 31-07-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra cơ sở vật chất trường học...
79/VHTT 30-07-2014 Phòng VH&TT V/v đánh giá thực trạng và đăng ký danh mục trang thiết bị cần hỗ trợ cho Nhà văn hóa-khu thể thao thôn, khối phố
240/TB-UBND 30-07-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 30/7/2014
907/UBND-VP 28-07-2014 VP HĐND-UBND huyện V/v tổ chức AOG đến thăm và làm việc tại huyện
238/TB-UBND 28-07-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - CT UBND huyện tại cuộc họp thông qua kế hoạch năm học 2014-2015
27/LCT 25-07-2014 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 28/7-01/8/2014
76/VHTT 24-07-2014 Phòng VH&TT V/v tuyên truyển Lễ hội văn hóa-Thể thao các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thức XVIII năm 2014
236/TB-UBND 24-07-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 21/7/2014
237/TB-UBND 24-07-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Đặng Bá Dự - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp xử lý vấn đề liên quan đến việc thực hiện bồi thường...
235/TB-UBND 23-07-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Đặng Bá Dự - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, đoạn qua địa bàn xã Tam Thành, huyện Phú Ninh
246/GM-UBND 22-07-2014 VP HĐND-UBND huyện Giấy mời họp xử lý vấn đề liên quan đến việc thực hiện bồi thường....
243/GM-UBND 22-07-2014 VP HĐND-UBND huyện Giấy mời họp thông qua báo cáo tình hình thực hiện Đề án phát triển thị trấn Phú Thịnh...
228/TB-UBND 22-07-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Đặng Bá Dự - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo công tác phòng chống hạn...
(Tổng số trang: 143) Đầu Trước .. 128 129 130 131 132 .. Tiếp Cuối