Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
328/UBND-VP 16-04-2015 VP HĐND-UBND huyện V/v chuẩn bị nội dung làm việc với tỉnh về thực hiện tiêu chí số 13...
43/BC-UBND 15-04-2015 VP HĐND-UBND huyện Báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm...
47/TB-VHTT 14-04-2015 Phòng VH&TT Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký của bà Nguyễn Thị Kim Thạch...
177/TB-UBND 14-04-2015 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Lê Văn Ninh- PCT UBND huyện tại buổi làm việc vói Phòng VH&TT, TT VH-TT...
176/TB-UBND 14-04-2015 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Lê Văn Ninh- PCT UBND huyện tại buổi làm việc với Phòng GD&ĐT
13/LCT 13-04-2015 CV VP HĐND-UBND lich công tác tuần từ ngày 13-18/4/2015
73/CV-TCKH 10-04-2015 Phòng Tài chính V/v báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP...
162/TB-UBND 10-04-2015 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh- CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 07/4/2015
163/TB-UBND 10-04-2015 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh- CT UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I,...
166/TB-UBND 10-04-2015 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự - PCT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kinh tế - Kỷ thuật công trình hệ thống thoát nước CCN Chợ Lò,...
164/TB-UBND 10-04-2015 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự- PCT UBND huyện tại cuộc họp thông qua phương án quản lý đất rừng sản xuất do BĐBP tỉnh bàn giao tại xã Tam Lộc
155/TB-UBND 09-04-2015 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh- CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo Đề án đặt tên đường cho thị trấn Phú Thịnh
156/TB-UBND 09-04-2015 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Lê Văn Ninh- PCT UBND huyện tại cuộc họp về kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia...
44/HD-VHTT 07-04-2015 Phòng VH&TT Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trong quý II, năm 2015
122/GM-UBND 06-04-2015 VP HĐND-UBND huyện Giấy mời đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH-ANQP quý I...
12/LCT 06-04-2015 CV VP HĐND-UBND Lịch công tác tuần từ ngày 06-10/4/2015
140/TB-UBND 02-04-2015 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh- CT UBND huyện tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác BT, HT&TĐC dự án OFID
11/CTT 30-03-2015 CV VP HĐND-UBND Lich công tác tuần từ ngày 30/3-03/4/2015
261/UBND-KT&HT 30-03-2015 Phòng KT-HT Về tiến độ thi công dự án ADB mở rộng
258/UBND-NN&PTNT 27-03-2015 Phòng Nông nghiệp V/v khẩn trương triển khai công tác phòng chống ứng phó với mưa lớn
(Tổng số trang: 152) Đầu Trước .. 128 129 130 131 132 .. Tiếp Cuối