Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
264/GM-UBND 25-08-2015 Văn thư UBND huyên Giấy mời họp nghe báo cáo tiến độ giải ngân và thẩm tra tiêu chí NTM
256/GM-UBND 24-08-2015 Văn thư UBND huyên Giấy mời họp nghe báo cáo kế hoạch tái định cư tại khu TĐC Chợ Lò..
31/LCT 21-08-2015 CV VP HĐND-UBND Lịch công tác tuần (24/8/-28/8/2015)
113/VHTT 21-08-2015 Phòng VH&TT V/v tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đợt cao điểm về CT MTQG XD NTM
110/VHTT 20-08-2015 Phòng VH&TT Công văn đề nghị báo cáo sơ kết 03 năm triển khai Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình"
3000/QĐ-UBND 20-08-2015 Văn thư UBND huyên Phân công nhiệm vụ các thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016
109/GM-VHTT 19-08-2015 Phòng VH&TT Giấy mời khảo sát di tích Hang Dơi tại thị trấn Phú Thịnh
90/KH-BCĐ 19-08-2015 Phòng VH&TT Kế hoạch kiểm tra danh hiệu văn hoá
251/GM-UBND 18-08-2015 Văn thư UBND huyên Giấy mời kiểm tra GPMT-TĐC
587/TB-UBND 18-08-2015 Văn thư UBND huyên Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự- PCT UBND huyện tại cuộc họp đánh giá công tác phòng, chống thiên tai...
107/VHTT 17-08-2015 Phòng VH&TT V/v nôi dung khẩu hiệu tuyên truyền NTM
911/BCĐ 17-08-2015 Phòng VH&TT V/v triển khai bảng điểm thôn, khối phố văn hoá
242/GM-UBND 14-08-2015 Bộ Phận điều phối NTM GM họp Ban Chỉ đạo NTM huyện
30/LCT 14-08-2015 CV VP HĐND-UBND Lịch công tác tuần chính thức từ ngày 17-21/8/2015
587/TB-BCĐ 14-08-2015 Văn thư UBND huyên Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ phong trào "TDĐKXDNTM"
893/UBND-VPĐPNTM 12-08-2015 Bộ Phận điều phối NTM V/v triển khai QĐ 2762/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh về đánh giá, xét công nhận đạt chuẩn NTM
2942/QĐ-UBND 12-08-2015 Bộ Phận điều phối NTM Bổ sung thành viên BCĐ NTM huyện Phú Ninh
240/GM-UBND 10-08-2015 Phòng Nông nghiệp Giấy mời họp triển khai công tác PCTT&TKCN + Quyết định củng cố Ban chỉ huy...
98/HD-VHTT 07-08-2015 Phòng VH&TT Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm tháng 8-9 năm 2015
29/LCT 07-08-2015 CV VP HĐND-UBND Lịch công tác tuần từ ngày 10-14/8/2015
(Tổng số trang: 155) Đầu Trước .. 125 126 127 128 129 .. Tiếp Cuối