Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
39/LCT 11-10-2013 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 14-18/10/2013
321/TB-UBND 09-10-2013 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Huỳnh Tấn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tình hình KTXH-ANQP quý III, 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2013
319/T-UBND 08-10-2013 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp thông qua Đề án ứng dụng CNTT phục vụ CCHC theo cơ chế một cửa huyện Phú Ninh
109/VH&TT 07-10-2013 Phòng VH&TT v/v cử cán bộ tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn TDTT năm 2013
38/LCT 04-10-2013 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 07-11/10/2013
312/TB-UBND 01-10-2013 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Huỳnh Tấn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo nội dung liên quan đến tình hình ANTT tại Tam Lãnh và phương án xây dựng trụ sở Đồn Công an Tam Lãnh
37/LCT 27-09-2013 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 30/9-04/10/2013
1015/UBND-VP 26-09-2013 VP HĐND-UBND huyện V/v giải quyết kiến nghị xin xây dựng cổng ngõ, tường rào nhà văn hóa thôn Phú Mỹ, xã Tam Đàn
1014/UBND-VP 26-09-2013 VP HĐND-UBND huyện V/v củng cố, nâng cao hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện
304/TB-UBND 23-09-2013 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Đặng Bá Dự - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch BTH GTNT, kiên cố hóa kênh mương và thủy lợi hóa đất màu năm 2013, kế hoạch năm 201
36/LCT 20-09-2013 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 23-27/9/2013
35/LCT 13-09-2013 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 16-20/9/2013
34/LCT 06-09-2013 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 09-13/9/2013
33/LCT 30-08-2013 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 02-06/9/2013
31/LCT 16-08-2013 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 19-23/8/2013
30/LCT 09-08-2013 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 12-16/8/2013
28/LCT 26-07-2013 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 29/7-02/8/2013
27/LCT 19-07-2013 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 22-26/7/2013
26/LCT 12-07-2013 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 15-20/7/2013
tin tuần 12-07-2013 VP HĐND-UBND huyện TIN TUAN
(Tổng số trang: 128) Đầu Trước .. 125 126 127 128 Tiếp Cuối