Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
83/TB-UBND 02-02-2015 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo dự kiến triển khai KCN Phú Xuân...
84/TB-UBND 02-02-2015 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự- CT UBND huyện tại cuộchọp nghe báo cáo tiến độ các khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A...
05/LCT 31-01-2015 CV VP HĐND-UBND Lịch công tác tuần từ ngày 02-07/02/2015
100/UBND-KTHT 30-01-2015 Phòng KT-HT VV bán hàng lưu động phục vụ Tết nguyên Đán Ất Mùi năm 2015 tại huyện Phú Ninh
78/TB-UBND 30-01-2015 VP HĐND-UBND huyện Thông báo lịch lãnh đạo huyện dự Lễ và tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành Lễ công bố xã đạt chuẩn NTM năm 2014
76/Tb-UBND 30-01-2015 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Lê Văn Ninh- CT UBND huyện tại cuộc họp làm việc với ngành khối văn hoá, xã hội
16/TB-BTC 28-01-2015 Phòng VH&TT V/v thông báo trưng bày triển lãm thành tựu KT-XH-ANQP huyện Phú Ninh
52/GM-UBND 28-01-2015 Thanh tra Giấy mời Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2014
84/UBND-VP 28-01-2015 VP HĐND-UBND huyện V/v tăng cường quản lý công tác tiêm chủng trên địa bàn huyện
72/TB-UBND 28-01-2015 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự- CT UBND huyện tại cuộc họp giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác BT-HT&TĐC
66/Tb-UBND 27-01-2015 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Vũ Nguyễn- PCT UBND huyện tại cuộc họp chuẩn bị Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới
11/VH&TT 26-01-2015 Phòng VH&TT V/v hướng dẫn tuyên truyền , tổ chức các hoạt động Mừng Đảng-Mừng Xuân Ất Mùi
12/VH&TT 26-01-2015 Phòng VH&TT V/v Hướng dẫn hình thức trang trí bàn thờ Tổ quốc nhân dịp Mừng Đảng-Mừng Xuân Ất Mùi 2015
04/LCT 23-01-2015 CV VP HĐND-UBND Lịch công tác tuần từ ngày 26-31/01/2015
37/GM-UBND 23-01-2015 Phòng Giáo dục Mời dự Hội nghị Tổng kết công tác của Trung tâm Học tập cộng đồng năm 2014
43/Tb-UBND 23-01-2015 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự- CT UBND huyện tại cuộchọp giải quyết tồn tại trong công tác BT, HT, TĐC
31/GM-UBND 21-01-2015 VP HĐND-UBND huyện Giấy mời họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn NTM năm 2014
32/GM-UBND 21-01-2015 VP HĐND-UBND huyện Giấy mời họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A
56/UBND-TĐPNTM 19-01-2015 Bộ Phận điều phối NTM V/v xây dựng kế hoạch thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2015
56/UBND-TĐPNTM 19-01-2015 Bộ Phận điều phối NTM V/v xây dựng kế hoạch thực hiện CTMTQG nông thôn mới
(Tổng số trang: 146) Đầu Trước .. 125 126 127 128 129 .. Tiếp Cuối